Siyaset Bilimi Lisans Programı

Siyaset Bilimi(SP102)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP102 Siyaset Bilimi 2 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Burcu ERTUNA BİÇER bertuna@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı birinci sınıf öğrencilerine siyaset biliminin temel kavramlarını, yazarlarını ve akımlarını aktarmaktır. Ayrıca bu ders kapsamında, iletişim öğrencilerinin siyasete ilişkin aktarımları diğer derslerde edindikleri bilgilerle bağlantılandırmaları hedeflenmektedir.
İçerik Bkz. konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları - Siyasete ve siyaset bilimine ilişkin temel kavramları bilir.
- Siyasal aktörleri/edimcileri tanır.
- Farklı siyasal sistemler ve rejimler arasındaki farkı bilir.
- Farklı siyasal katılım türlerini ve düzeylerini tanımlar.
- Siyasal kültürü tanımlar ve türlerini bilir.
- Siyasal bir olayı sosyal bir olaydan ayırt eder.
- Siyasal alanda medyanın etkilerini değerlendirir.
Öğretim Yöntemleri Kuramsal aktarım
Kaynaklar Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanışma ve dersin genel çerçevesinin sunumu
2 Siyasetin tanımlanması
3 Siyaset biliminin tanımlanması; siyasal-sosyal farkı
4 Devlet: Tanımı, öğeleri, özellikleri, felsefi temelleri
5 Siyasal iktidar
6 Siyasal hayatın sistemsel analizi (David Easton)
7 Vize sınavı
8 Siyasal kültür
9 Siyasal toplumsallaşma ve siyasal katılım
10 Siyasal alandaki aktörler/edimciler
11 Siyasal rejimler
12 Siyasal partiler
13 Seçimler ve demokrasi
14 Siyaset ve medya
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 100
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir. X
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 24 24
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 104
Toplam İş Yükü / 25 4,16
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top