Matematik Yüksek Lisans Programı

Yüksek Lisans Semineri(MATH 598)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
MATH 598 Yüksek Lisans Semineri 2 2 0 0 0 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Gönenç ONAY gonay@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Matematiksel yazım ve konuşma dilini kavratmak, latex ile yazı ve matematiksel ifadeleri yazmayı öğretmek
İçerik Sayfa düzeni, teorem, ispat, tanım, notasyon; Noktalama işaretleri, bağlaçlar, metin içerisinde denklemlere gönderme yapma; Büyük küçük harf kullanımı, numaralandırma, Pragraf düzeni, Kullanılmaması gerekenkelimeler, Makale ve makalenin bölümleri nasıl yazılır, taslağı gözden geçirme, Makaleyi göndermek, hakemlik yapmak, Tez yazmak ve savunmak, Konuşma hazırlamak ve yapmak, poster hazırlamak, CV hazırlamak, Latex ile sayfa düzeni ayarlarını yapmak, metin yazmak, basit matematiksel ifadeleri yazmak, Latex ile karmaşık matematiksel ifadeleri yazmak, Latex ile grafik çizmek, Latex paketi yazmak
Dersin Öğrenme Çıktıları Makale, tez ve posterleri Latex kullanarak adabına uygun olarak yazabilmek.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar Nicholas J. Higham, Handbook of Writing for the Mathematical Sciences, SIAM, 1998
Steven G. Krantz, A Primer of Mathematical Writing, AMS, 1996
George Gratzer, More Math into LaTeX, Springer, 2007
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 14 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 15 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 14 60
Diğer 0 0
Toplam 14 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 10 130
Seminer 14 1 14
Toplam İş Yükü 172
Toplam İş Yükü / 25 6,88
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top