Akıllı Sistemler Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Akıllı Şehirler, Akıllı Teknolojiler(ISI 540)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ISI 540 Akıllı Şehirler, Akıllı Teknolojiler 2 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili İngilizce
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Gülfem ALPTEKİN gulfem@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, akıllı şehirler, akıllı ulaşım, elektrikli ulaşım ve akıllı altyapılar konusunda temel yaklaşımları, içerdiği teknolojileri ve iş modellerini sunacaktır. Akıl kavramı, haberleşme, karar verme konularında teknolojiler anlatılcaktır. Akıllı araç teknolojileri kavramı ve teknolojik seviye, pazar durumu örnek durum olarak sunulacaktır. İnsan hayatına olan etkileri, performans metrikleri, beklentiler ve etki ölçütleri olarak anlatılacaktır.
İçerik 1. Hafta Akıllı Şehirler Altyapısına ve Akıllı Şehirlere Giriş
2. Hafta Akıllı Şehir Enerji Sistemleri
3. Hafta Akıllı Şehir Ulaşım Sistemleri
4. Hafta Yeni Ulaşım Sistemleri
5. Hafta İnsansız Araç Teknolojileri
6. Hafta Elektrikli Ulaşım ve Bilgi, Haberleşme Teknolojilerinin Uygulanması
7. Hafta Akıllı Şehirlere Doğru
8. Hafta Yıliçi Sınavı ve Proje Konularının Belirlenmesi
9. Hafta Bilişim, Haberleşme Teknolojilerinin Akıllı Şehirler için Geliştirilmesi, Uygulanması
10. Hafta Akıllı Şehirler Kapsamında Günlük Yaşam Destek Robotları, İsteğe Bağlı Yaşam ve Çalışma Alanları ile ilgili Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri
11. Hafta Veri Destekli, Kanıt Temelli Karar Destek Sistemleri, Makina Öğrenme, Derin Öğrenme Uygulamaları Ile Uzman ya da Uzman Olmayan Paydaşların, Karar Alıcıların Akıllı Şehirler Konseptine Dahil Olmaları
12. Hafta Akıllı Şehirlere dünyadan ve Türkiye'den örnekler, Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerine Dayalı İş Modelleri
13. Hafta Proje sunumları
14. Hafta Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler:
• Akıllı teknolojileri, karar verme, ölçme, algılama ve haberleşme bileşenleri hakkında bilgi sahibidirler;
• Akıllı şehirler kavramını anlar,
• Yeni teknolojilerin ölçekli olarak altyapılara kurulması ile ilgili olarak iş modelleri geliştirebilir,
• Akıllı Ulaşım, akıllı araç, akıllı şebeke gibi şehir hayatı içerisinde olan ortak aklın verimliliğe etkisini tartışabilir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1-Smart Cities: Foundations, Principles, and Applications, Houbing Song (yazar), Ravi Srinivasan (yazar), Tamim Sookoor (yazar), Sabina Jeschke (yazar), Wiley; 1.baskı
2- Building Smart Cities: Analytics, ICT, and Design Thinking, Carol L. Stimmel, Auerbach Publications; 1.baskı
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Akıllı Şehirler Altyapısına ve Akıllı Şehirlere Giriş
2 Akıllı Şehir Enerji Sistemleri
3 Akıllı Şehir Ulaşım Sistemleri
4 Yeni Ulaşım Sistemleri
5 İnsansız Araç Teknolojileri
6 Elektrikli Ulaşım ve Bilgi, Haberleşme Teknolojilerinin Uygulanması
7 Akıllı Şehirlere Doğru
8 Yarıyıl İçi Sınavı ve Proje Konularının Belirlenmesi
9 Bilişim, Haberleşme Teknolojilerinin Akıllı Şehirler için Geliştirilmesi, Uygulanması
10 Akıllı Şehirler Kapsamında Günlük Yaşam Destek Robotları, İsteğe Bağlı Yaşam ve Çalışma Alanları ile ilgili Bilişim ve Haberleşme Teknolojileri
11 Veri Destekli, Kanıt Temelli Karar Destek Sistemleri, Makina Öğrenme, Derin Öğrenme Uygulamaları Ile Uzman ya da Uzman Olmayan Paydaşların, Karar Alıcıların Akıllı Şehirler Konseptine Dahil Olmaları
12 Akıllı Şehirlere dünyadan ve Türkiye'den örnekler, Bilişim ve Haberleşme Teknolojilerine Dayalı İş Modelleri
13 Proje sunumları
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 25
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25 25
Toplam İş Yükü 149
Toplam İş Yükü / 25 5,96
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top