Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHYL-310 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
2 ÖHYL-331 - Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHYL-335 - Devlet ile Yatırımcı Arasındaki Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHYL-351 - International Commercial Law Seçmeli 4 0 0 10
5 ÖHYL-357 - Haksız Rekabet Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHYL-363 - İş Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHYL-370 - Medenî Usûl ve İcra İflâs Hukukunda Geçici Hukukî Koruma Önlemleri Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHKHYL-320 - International Commercial Disputes Seçmeli 4 0 0 10
9 ÖHKHYL-319 - International Tax Law I Seçmeli 4 0 0 10
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHYL-364 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
2 ÖHYL-356 - Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
3 ÖHYL-362 - Anonim Şirketlerde Pay Sahipliği Hakları Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHYL-366 - Milletlerarası Tahkimin Usul Hukuku Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHYL-375 - İş Sözleşmesi Kayıtları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHKHYL 322 - International Investment Arbitration Seçmeli 4 0 0 10
7 ÖHKHYL-321 - International Tax Law II Seçmeli 4 0 0 10
8 ÖHYL-376 - İcra-İflas Hukukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHYL- 377 - Uluslararası Sözleşmelerde Hukuk Seçimi ve Sınırları Seçmeli 3 0 0 7
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top