Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

Öğretim Programı

1. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHKHYL-319 - International Tax Law I Seçmeli 4 0 0 10
2 ÖHKHYL-320 - International Commercial Disputes Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHYLDR-363 - International Commercial Law Seçmeli 4 0 0 10
4 ÖHYL-310 - Seminer Zorunlu 0 0 0 5
5 ÖHYL-365 - Kıymetli Evrak Hukuku Tartışmaları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHYL-335 - Devlet ile Yatırımcı Arasındaki Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHYL-304 - Limited Şirketler Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHYL-363 - İş Hukukunda Güncel Gelişmeler Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHYL-336 - Kanun Yolları Seçmeli 3 0 0 7
2. Yarıyıl
# Ders Kodu Ön Koşul Dersin Adı Türü Teori Uygulama Lab AKTS Erasmus
1 ÖHKHYL-321 - International Tax Law II Seçmeli 4 0 0 10
2 ÖHKHYL 322 - International Investment Arbitration Seçmeli 4 0 0 10
3 ÖHYL-364 - İş İlişkisinde Kişilik Haklarının Korunması Seçmeli 3 0 0 7
4 ÖHYL-372 - İsimsiz Sözleşmeler Seçmeli 3 0 0 7
5 ÖHYL-362 - Anonim Şirketlerde Pay Sahipliği Hakları Seçmeli 3 0 0 7
6 ÖHYL-357 - Haksız Rekabet Seçmeli 3 0 0 7
7 ÖHYL- 377 - Uluslararası Sözleşmelerde Hukuk Seçimi ve Sınırları Seçmeli 3 0 0 7
8 ÖHYL-356 - Sigorta Hukukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
9 ÖHYL-375 - İş Sözleşmesi Kayıtları Seçmeli 3 0 0 7
10 ÖHYL-376 - İcra-İflas Hukukunda Güncel Sorunlar Seçmeli 3 0 0 7
11 ÖHYL-366 - Milletlerarası Tahkimin Usul Hukuku Sorunları Seçmeli 3 0 0 7
12 ÖHYL-378 - Birleşme ve Satın Almaların Hukuk ve Vergi Boyutları Seçmeli 3 0 0 7
Ders İçeriğini Yazdır
Scroll to Top