Pazarlama ve Lojistik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Lojistik Yönetimi(ML511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ML511 Lojistik Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Orhan FEYZİOĞLU ofeyzioglu@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Geleneksel olarak lojistik, bir kaynak noktasından bir tüketim noktasına doğru mal, hizmet, bilgi ve insan hareketinin düzenlenmesi olarak tanımlanır. Teknolojinin hızlı biçimde ilerlemesi ile lojistiğin kapsamı da son yarım yüzyılda önemli ölçüde artmıştır. Hatta lojistik maliyetlerinin toplam iş yapma maliyetinin üçte birini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Dolayısıyla etkin lojistik yönetimi şirketin başarısında kritik öneme sahiptir. Bu derste lojistik ve dağıtım yönetimine bir giriş yapılmakta ve öğrencilere lojistik yönetimi, taşıma, envanter ve dağıtım sistemleri hakkında ayrıntılı bilgiler sunulmaktadır.
İçerik Lojistik Yönetimine Giriş, Lojistik Stratejileri ve Planlaması, Lojistikte Ürün ve Müşteri Hizmetleri, Lojistikte Talep Planlaması, Lojistikte Stokların Yönetimi ve Stok Politikaları, Lojistikte Taşımacılık ve Taşıma Kararları, Lojistikte Dağıtım Ağı Tasarımları, Lojistikte Bilgi Paylaşımı ve Bilişim Sistemleri, Vaka Sunuşları ve İncelemesi
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci
1. lojistik sistemleri hakkında temel bilgilere sahip olacak ve bunların hem şirket stratejisini gerçekleştirmekteki hem de değer yaratımındaki önemini kavrayacaktır
2. müşteri talebine uygun olarak ve olası maliyetleri dikkate alarak stok yönetimi stratejileri geliştirebilecektir
3. taşımacılıkta ve dağıtım ağı tasarımında karşılaşılan problemler ve bunların çözümü hakkında bilgi ve beceri sahibi olacaktır
4. lojistik/tedarik zinciri yönetiminde bilgi paylaşımının önemini ve eksikliğinin olumsuz sonuçlarını açıklayabilecektir
5. vaka çalışmaları sayesinde lojistik/tedarik zinciri yönetiminde karşılaşılan güncel problemleri tanımlayabilecek ve bunlar çözümü hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacaktır
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Örnek Olay, Sorun (Problem) Çözme, Soru-Cevap
Kaynaklar 1. Ballou, R.H., Business Logistics/Supply Chain Management, 5th ed., Prentice Hall, 2003.
2. Chopra, S. & Meindl, P., Supply Chain Management: Strategy, Planning and Operations, 5th ed., Prentice Hall, 2012.
3. Murphy, P.R. & Wood, D.F., Contemporary Logistics, Prentice Hall, New Jersey, 2004.
4. SimchiLevi, D., Kaminsky, P. & SimchiLevi, E., Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies, McGrawHill/Irwin, Boston, 2003.
5. Stock R. J. & Lambert M.D., Strategic Logistics Management, 4th Ed., McGrawHill/Irwin, 2001.
6. Lambert M. D., Stock R.J. & Ellram M.L., Fundamentals of Logistics Management, McGrawHill/Irwin, 1998.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Lojistik Yönetimine Giriş
1 Lojistik Yönetimine Giriş
2 Lojistik Stratejileri ve Planlaması
2 Lojistik Stratejileri ve Planlaması
3 Lojistikte Ürün ve Müşteri Hizmetleri
3 Lojistikte Ürün ve Müşteri Hizmetleri
4 Lojistikte Talep Planlaması
4 Lojistikte Talep Planlaması
5 Lojistikte Stokların Yönetimi ve Stok Politikaları
5 Lojistikte Stokların Yönetimi ve Stok Politikaları
6 Lojistikte Taşımacılık ve Taşıma Kararları
6 Lojistikte Taşımacılık ve Taşıma Kararları
7 Lojistikte Dağıtım Ağı Tasarımları
7 Lojistikte Dağıtım Ağı Tasarımları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top