Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi(RI-807)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI-807 Küreselleşme ve Dünya Ekonomisi 2 3 0 0 3 8
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Beyza ÇAĞATAY TEKİN btekin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı Uluslararası İlişkiler öğrencilerini küreselleşme olgusu ve küresel ekonomik düzen hakkındaki teorik yazınla tanıştırmak, bu alanlardaki güncel tartışmalardan haberdar kılmaktır. Bu amaçla, ders kapsamında, küreselleşme ve bölgeselleşme, küresel ekonomik düzenin dünü ve bugünü, uluslararası ticaret sistemi, finansal krizler ve krizlerin uluslararası sistem üzerindeki etkileri gibi konularda okumalar yapılacaktır. Derste küreselleşmenin ve ‘yeni’ küresel ekonomik düzene temel teşkil eden çok-taraflı anlaşmaların gelişmekte olan ülkelerin politika özerkliği üzerindeki etkileri de ele alınacaktır.
İçerik Ders akışında açıklanmıştır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Ders anlatımı, haftalık okumalar etrafında sınıf içi tartışmalar ve öğrenci sunumları.
Kaynaklar • Acemoglu, Daron & James A. Robinson. (2013). Why nations fail : the origins of power, prosperity and poverty. London : Profile books.
• Bhagwati, Jagdish. (2007). In Defense of Globalization. New York: Oxford University Press.
• Stiglitz, J. E. (2002). Globalization and its discontents. New York: W.W. Norton.
• Gilpin, Robert. (2003). Global Political Economy: Understanding International Economic Order. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
• O'Brien, R., & M. Williams. (2010). Global political economy : evolution and dynamics. 3rd ed. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.
• Şenses, Fikret (der.) (2009). Neoliberal Küreselleşme ve Kalkınma. Seçme Yazılar. İstanbul: İletişim Yayınları.
• Şenses, Fikret , Ziya Öniş & Caner Bakır(der.) (2015). Küresel Kriz ve Yeni Ekonomik Düzen. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Lisans düzeyinde almış olduğu eğitime ek olarak, Uluslararası İlişkilerin gerektirdiği çok disiplinlilik yeterliğine sahip olabilmeli; X
2 Araştırma yöntemleri konusunda uzmanlık düzeyinde yetkinleşmiş olmalı, araştırmalarından elde etmiş olduğu bulguları bilimsel kıstaslara uygun bir şekilde değerlendirebilmeli;
3 Bu düzeyde edinmiş olduğu bilgiyi pekiştirmiş olarak uzmanlık düzeyinde pratiğe dökebilecek durumda olmalı; X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlık alanını belirlemiş olmalı ve yüksek lisans çalışmalarını bu seçim doğrultusunda derinleştirmeli, analitik kapasitesini arttırmalı; X
5 Yazılı ve görsel medyada Uluslararası İlişkiler ile ilgili yayın ve programları yürütebilecek altyapıya sahip olabilmeli; X
6 Özel sektör ve sivil toplum kuruluşları çerçevesinde Uluslararası İlişkilerde uzmanlık hedefleyen bir kariyer sahibi olabilmeli;
7 Uzmanlık alanı konusunda ulusal ve uluslararası yayınları takip edebilmeli; X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top