Doctoral Program ın Prıvate Law

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ÖHDR-387                    
ÖHDR-350                    
ÖHDR-345                    
ÖHDR-325 5 4 4 5 3 5 4 4 4 5
ÖHDR-352                    
ÖHDR-331 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
ÖHDR-353 4 5 5 5 4 5 3 5 5 5
ÖHDR- 386                    
ÖHKHDR-301                    
ÖHDR-323 3 5 5 5 3 5 4 5 5 5
ÖHDR-388                    
ÖHDR-349                    
ÖHDR-362                    
ÖHDR-321                    
ÖHKHDR-319 3 5 5 5 5 3 4 3 3 4
ÖHDR-389                    
0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Scroll to Top