Computer Engineering Department

Introduction to Computer Engineering(INF101)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF101 Introduction to Computer Engineering 1 1 1 0 1,5 2
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (Email)
Assistant
Objective • Introduces the Computer engineering as a discipline with all themes in it.
• Introduces Algorithm design and the basic concepts of programming without being tied to any programming language transfers.
• Presents the research laboratories established in the Computer Engineering department. introduces the students about ongoing research projects.
• Creates the possibility of joint work and cooperation between lecturers of the Computer Engineering department and the freshmen
Content
Course Learning Outcomes
Teaching and Learning Methods Oral presentation, discussion, Q&A
References Course notes.
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 General introduction with overall course material.
2 Distributed Systems & Applications
3 Software Development Processes
4 World of Programming Languages
5 Complex Networks and Analysis
6 Artificial Vision
7 Biomedical Applications
8 Algorithm Design -1
9 Algorithm Design -2
10 Semantic Web
11 Programming - 1
12 Human Machine Interface
13 Programming - 2
14 Robotics and Applications
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 4 60
Contribution of final exam to overall grade 1 40
Toplam 5 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 4 20
Assignments 4 20
Assignments 4 20
Assignments 4 20
Presentation 0 0
Presentation 0 0
Presentation 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Midterm Examinations (including preparation) 1 25
Project 1 15
Project 1 15
Project 1 15
Project 1 15
Laboratory 0 0
Laboratory 0 0
Laboratory 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Other Applications 0 0
Other Applications 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Quiz 0 0
Quiz 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Portfolio Study 0 0
Portfolio Study 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Reports 0 0
Reports 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Learning Diary 0 0
Learning Diary 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Thesis/ Project 0 0
Thesis/ Project 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Seminar 0 0
Seminar 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Other 0 0
Other 0 0
Other 0 0
Toplam 24 240
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 2 28
Working Hours out of Class 14 1 14
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 8 8
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 8 8
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 58
Total Workload / 25 2,32
Credits ECTS 2
Scroll to Top