Computer Engineering Department

Signals and Systems(INF316)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
INF316 Signals and Systems 5 3 0 0 3 4
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction French
Course Type Compulsory
Course Level Bachelor Degree
Course Instructor(s) Hugo Paul JACQUİN hugo.jacquin@mailoo.org (Email)
Assistant
Objective In this class we aim at introduce the study of linear digital and continuous systems.
Most of the examples used in the part "continuous system" will be electrical circuits
Content Linear invariant digital and continuous systems
Course Learning Outcomes At the end of this term, the student should be able to identify a linear invariant system, to compute a impulse response of discrete and continuous systems, to compute the Fouriers's series of a continuous signal, to compute Fourier's transform, and to know some FFT algorithms.
Teaching and Learning Methods Switching from discrete to continuous systems and vice versa, the student will be able to gains theoretical and practical proficiency in the studies of linear systems.
After exercices resolved during classes the student will masters all the subjects addressed during this term.
References Classes' summary, former examinations'subjects and exercises http://kikencere.gsu.edu.tr/course/view.php?id=134
Hwei Hsu :Signal and Systems, Second Edition
Edward W. Kamen, Bonnie S. Heck: Fundamentals Of Signals And Systems Using the Web and Matlab, Second Edition
Walter Appel :Mathématiques pour la physique et les physiciens
Taan S. ElAli, Mohammad A. Karim :Continuous Signals And Systems With Matlab
Paul A. Lynn, Wolfgang Fuerst :Introductory Digital Signal Processing With Computer Applications
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
1 Introduction
2 Linear, invariant continuous systems.
3 Linear, invariant digital systems.
4 Impulsional response of a digital system
5 convolution of sequences
6 Impulsional response of a continuous system
7 convolution of continuous signals.
8 Midterm examination
9 Fourier's Analysis
10 Fourier's Analysis
11 Fourier's Analysis
12 FFT
13 FFT
14 FFT
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Toplam 0 0
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 40
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 1 40
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. X
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 2 28
Assignments 0 0 0
Presentation 0 0 0
Midterm Examinations (including preparation) 1 10 10
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 12 12
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 92
Total Workload / 25 3,68
Credits ECTS 4
Scroll to Top