Doctoral Program ın Prıvate Law

National Framework of Qualifications & Programme Outcomes

Temel Alan YeterlilikleriHukuk

TYYÇ Hukuk Temel Alanı Yeterlilikleri
8. Düzey (Doktora)
Program Öğrenme Çıktıları
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Bilgi bulunamadı
Scroll to Top