Non-Thesis Master Program ın Polıtıcal Scıences

Course & Programme Outcomes Matrix

0 Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
Course Code 1 2 3 4 5 6 7 8
SP741 0 0 0 0 0 0 0 0
SP 721 5 5 5 5 4 5 4 5
SP729 4 5 3 5 4 5 5 4
SP745                
SP763                
SP724 5 4 2 5 3 4 4 4
SP762                
SP722                
SP749                
SP747                
Scroll to Top