Non-Thesıs Master Program ın Fınancıal Economıcs

Microeconomics(EC 501)

Course Code Course Name Semester Theory Practice Lab Credit ECTS
EC 501 Microeconomics 1 3 0 0 3 6
Prerequisites
Admission Requirements
Language of Instruction Turkish
Course Type Compulsory
Course Level Masters Degree
Course Instructor(s) Bilge ÖZTÜRK GÖKTUNA goktunabilge@gmail.com (Email)
Assistant
Objective Ders, ekonomi ve finans öğrencilerinin, mikroekonomik birimlerin belirsizlik, stratejik etkileşim ve asimetrik bilgi altında davranışlarını ve dengeyi incelemesini amaçlamaktadır.
-Stratejik etkileşimin anlaşılması
-Belirsizlik altında karar alma ve davranışın incelenmesi
-Asimetrik bilginin piyasadaki etkisinin kavranması
Ders, lisanstaki tek kişili karar alma problemini farklı boyutlara taşıyarak geliştirir. Öncelikle stratejik etkileşim, ardından belirsizlik ve bilgi asimetrisi şartlarında bireylerin davranışları ele alınır ve denge tanımlanır.
Genellikle çalışan öğrencilerin, iş dünyası ve sosyal hayattan alınan örneklerle mikroekonomik birimlerin davranışları ve karar alma mekanizmaları üzerine tartışmaları yoluyla ders anlatılmaktadır. Derste yapılan sunumlarla öğrencilerin öğrenmiş oldukları mikroekonomik analiz yöntemlerini gerçek hayatta karşılaşılan sorunlara uygulamaları istenmektedir.
Content
Course Learning Outcomes
Teaching and Learning Methods
References
Print the course contents
Theory Topics
Week Weekly Contents
Practice Topics
Week Weekly Contents
Contribution to Overall Grade
  Number Contribution
Contribution of in-term studies to overall grade 2 60
Contribution of final exam to overall grade 1 40
Toplam 3 100
In-Term Studies
  Number Contribution
Assignments 0 0
Presentation 1 30
Midterm Examinations (including preparation) 1 30
Project 0 0
Laboratory 0 0
Other Applications 0 0
Quiz 0 0
Term Paper/ Project 0 0
Portfolio Study 0 0
Reports 0 0
Learning Diary 0 0
Thesis/ Project 0 0
Seminar 0 0
Other 0 0
Toplam 2 60
No Program Learning Outcomes Contribution
1 2 3 4 5
Activities Number Period Total Workload
Class Hours 14 3 42
Working Hours out of Class 14 3 42
Assignments 0 0 0
Presentation 1 12 12
Midterm Examinations (including preparation) 1 12 12
Project 0 0 0
Laboratory 0 0 0
Other Applications 0 0 0
Final Examinations (including preparation) 1 12 12
Quiz 0 0 0
Term Paper/ Project 0 0 0
Portfolio Study 0 0 0
Reports 0 0 0
Learning Diary 0 0 0
Thesis/ Project 0 0 0
Seminar 0 0 0
Other 0 0 0
Total Workload 120
Total Workload / 25 4,80
Credits ECTS 5
Scroll to Top