Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Edebiyat Göstergebilime Giriş(LFR322)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR322 Edebiyat Göstergebilime Giriş 6 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Sündüz ÖZTÜRK KASAR sunduzkasar@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilere yazınsal metinlerde gösterge çözümleme becerisini kazandırmak
İçerik Edebiyat metninin gösterge ve anlam evrenini kavrama, çözümleme ve yorumlama
Dersin Öğrenme Çıktıları Gösterge çözümleme, yetkin okuma
Öğretim Yöntemleri Paris Göstergebilim Okulu bünyesinde geliştirilen göstergebilim yöntemleri
Kaynaklar Ders yürütücüsünün geliştirip otomasyon sistemine yüklediği ders materyalleri
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Türk Edebiyatında Nihal Yeğinobalı'nın sözde çevirileri: Genç Kızlar ve Eflatun Kız
2 Kent göstergebilimi: üç dildeki göstergelerinin anlatımıyla İstanbul kenti
3 Honoré de Balzac'ın Le chef-d'oeuvre inconnu başlıklı öyküsünün gösterge çözümlemesi
4 Edebiyat çevirisinde Anlam Bozucu Eğilimler Dizgeselliği
5 Pierre Charras'ın Dix-neuf secondes başlıklı romanının çözümlenmesi I
6 Pierre Charras'ın Dix-neuf secondes başlıklı romanının çözümlenmesi II
7 Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı başlıklı romanının çözümlenmesi I
8 Orhan Pamuk'un Benim Adım Kırmızı başlıklı romanının çözümlenmesi II
9 Claude Simon'un La Route des Flandres adlı eserinin çözümlenmesi
10 Umberto Eco göstergebilimi
11 Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu I
12 Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu II
13 Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu III
14 Öğrencilerin dönem projelerinin sunumu IV
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Sunum 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak. X
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek. X
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma. X
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek. X
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek X
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek. X
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum 1 10 10
Diğer Uygulamalar 10 2 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 11 11
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top