Karşılaştırmalı Dilbilim ve Uygulamalı Yabancı Diller Bölümü

Disertasyon(LFR126)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
LFR126 Disertasyon 2 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Marie Helene SAUNER LEROY saunermarie@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Disertasyonu (yöntemi, tekniği) çok iyi öğrenmek. Yazı Fransızcasında ustalaşmak.
İçerik Yari dönem için seçilen korpüs konusu ile ilgili küçük grup halinde bir disertasyon çalışması verilir. .
Ayrıca öğrenciler verilen toplam 1 Fransız romanın özetini hazırlar, tiyatro konusunda bir sunum yaparlar.
Dersin Öğrenme Çıktıları Dönem başında fotokopi veya mail yoluyla verilir.
Öğretim Yöntemleri Pratik, disertasyon yazmak. Yöntem anlatış alıştırma.
Kaynaklar Pappe & Roche La dissertation Littéraire, A. Colin, 2010 ; G. Niquet Ecrire avec logique et claret, Hatier, 1996 ; A. Lemeunier, La dissertation en français, Hatier, 2008 ; Réussir ses plans de dissertation, Studyrama, 2005 ; Anabac Français, Hatier (2013-2017)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 korpüsün anlatması
2 tema ile ilgili bilgilenme
3 sunum
4 sunum
5 yazı (disertasyon)
6 yazı (disertasyon)
7 Vize
8 Yeni tema ve korpüs;
9 yazı (disertasyon)
10 sunum
11 sunum
12 yazı (disertasyon)
13 yazı (disertasyon)
14 yazı (disertasyon)
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Toplam 3 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Fransızca yazılı anlatıma C1 düzeyinde egemen olmak X
2 Fransızca sözlü anlatıma en az c1 düzeyinde egemen olmak X
3 Fransızcadan Türkçeye çeviri becerisini her düzeyde edinmiş olmak.
4 Türkçeden Fransızcaya her düzeyde çeviri yapabilmek.
5 Değişik düzey ve türlerden metin çözümleme becerisine sahip olma.
6 Diller ve kültürler arası karşılaştırmalı çalışmalar yapabilmek.
7 Fransız Edebiyatını öğretebilmek
8 Çağdaş dilbilim kuramlarına dayanarak dil betimlemeleri yapabilmek.
9 Yabancı dil olarak Fransızcayı öğretebilmek. X
10 İspanyol Dili ve Edebiyatına egemen olmak.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 4 32
Ödevler 1 13 13
Sunum 1 13 13
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top