Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İnkılap Tarihi II(CNT212)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT212 İnkılap Tarihi II 4 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Hikmet ÇİL hikmet_176@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin Milli Mücadele'nin anlam ve önemini ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin zaman içindeki evrim sürecini kavramaları, günümüz siyasi ve iktisadi sorunlarının nedenlerini ve sonuçlarını algılamalarında ve bu sorunlara çözümler getirmelerinde oldukça yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

- Öğrencilerin, Osmanlı Devleti'nin son yüzyılı ve Birinci Dünya Savaşı hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
- Öğrencilerin, Kurtuluş Savaşı koşulları ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş sürecini kavramalarını sağlamak.
- Öğrencilerin, Türk devriminin gelişimi sırasında yaşanan siyasi ve iktisadi gelişmeleri hakkında fikir edinmelerini sağlamak.
İçerik 1. Hafta İnönü'nün cumhurbaşkanlığı
2. Hafta Milli şef döneminin siyasal dinamikleri
3. Hafta İkinci Dünya Savaşı karşısında Türkiye
4. Hafta Türkiye'de çok partili siyasal hayatın başlaması
5. Hafta Soğuk savaş karşısında Türkiye
6. Hafta Demokrat Parti'nin iktidara gelişi
7. Hafta Çok partililiğin siyasal dinamikleri, 1950-1960
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Demokrat Parti'nin devrilişi ve 27 Mayıs yönetimi
10. Hafta 1961 demokrasisi devri
11. Hafta 12 Mart ara rejimi
12. Hafta Demokrasiye dönüş ve siyasal şiddet, 1975-1980
13. Hafta 12 Eylül Yönetimi
14. Hafta 1982 Anayasası devrinde Türkiye
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Atatürk’ün vefatı sonrası oluşan siyasal dinamikleri tartışabilme yetisi,
2. Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki konumunu değerlendirebilme becerisi,
3. Türkiye’de çok partili siyasal hayata geçişin etkilerini tartışabilme yetisi,
4. 1960 darbesinin sonuçlarını değerlendirebilme ve 12 Mart ara rejiminin siyasi ve iktisadi koşullarını tartışabilme becerisi,
5. 1980 darbesinin siyasi ve iktisadi koşullarını tartışabilme ve 1982 Anayasası oluşma sürecini ve ilkelerini açıklayabilme yetisi
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Akın, R., “Türk Siyasal Tarihi, 1908-2000”, İstanbul, 2010.
2. Akın, R., “Türkiyenin Siyasal Gelişmeleri, 1923-1960”, Teksir, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnönü'nün cumhurbaşkanlığı
2 Milli şef döneminin siyasal dinamikleri
3 İkinci Dünya Savaşı karşısında Türkiye
4 Türkiye'de çok partili siyasal hayatın başlaması
5 Soğuk savaş karşısında Türkiye
6 Demokrat Parti'nin iktidara gelişi
7 Çok partililiğin siyasal dinamikleri, 1950-1960
8 Ara Sınav
9 Demokrat Parti'nin devrilişi ve 27 Mayıs yönetimi
10 1961 demokrasisi devri
11 12 Mart ara rejimi
12 Demokrasiye dönüş ve siyasal şiddet, 1975-1980
13 12 Eylül Yönetimi
14 1982 Anayasası devrinde Türkiye
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
12 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
13 Bilgisayar mühendisliği uygulamalarının hukuki ve etik boyutları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 59
Toplam İş Yükü / 25 2,36
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top