Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Donmuş Çatışmalar(RI439)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RI439 Donmuş Çatışmalar 7 3 3 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Soğuk Savaş döneminden günümüze, uluslararası politikada çözüm bulunamamış uluslararası sorunları ele alan bu ders kapsamında, devletler arasında yaşanan çatışmalar ve mevcut soruna dair olası çözüm senaryoları ele alınmaktadır.
İçerik Donmuş çatışma örnekleri ele alınırken her bir çatışma için taraflar arasındaki temel sorunlar, silahlı çatışma dönemleri ve tarafların sorunla birlikte yaşamayı öğrenme süreçleri ele alınmaktadır. Bu süreç genel anlamda uyuşmazlık yönetimi olarak adlandırılırken, ders kapsamında olası çözüm senaryoları üzerinden uyuşmazlık çözümü alt disiplinine bir giriş de yapılmaktadır.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi alan öğrenci uluslararası politika dersinde edindiği bilgileri pekiştirirken özellikle yüksek lisans programı olarak giderek önem kazanan uyuşmazlık/çatışma çözümü alt disipliniyle tanışmakta ve alandaki temel bilgilere sahip olmaktadır.
Öğretim Yöntemleri Öğretim üyesinin ders anlatımının yanında, harita, belgesel ve haber kanallarından kısa kesitlerin de sunulduğu görsel öğeler ile öğrencinin bilgileri pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
Kaynaklar Prof.Dr. Faruk Sönmezoğlu, Uluslararası İlişkilere Giriş, 7. Baskı,Der Yayınları, 2017.
Xavier Follebouckt, Les conflits gelés de l'espace postsoviétique. Genèse et enjeux, PUL Presses universitaires de Louvain, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Uluslararası sistemin temel kavram, aktör ve bileşenleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olur X
2 Uluslararası İlişkilerin çokdisiplinli özelliğinin gerektirdiği tarih, hukuk, iktisat sosyoloji ve siyaset bilimi temeline hâkim olur X
3 Teorik altyapıyı özümsemiş olarak pratiği bunun üzerinden tahlil edebilir X
4 Belirli bir tema ve/veya bölge üzerinde uzmanlaşacak niteliğe sahip olur X
5 Galatasaray Üniversitesi’nin Avrupa ile geleneksel ve kurumsal ilişkileri ışığında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecine somut katkıda bulunabilecek yetkinliğe sahip olur X
6 Türk Dış Politikasını iç bileşenleri açısından olduğu kadar uluslararası sistem perspektifinden de okuyabilir X
7 Dışişleri Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli devlet/ve veya özel sektör kuruluşlarında görev yapması için gerekli beceriyi elde eder X
8 Çeşitli uluslararası örgüt ve Sivil Toplum Kuruluşları’nda görev alabilecek donanıma sahip olur X
9 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca ve zorunlu dili olan İngilizceyi Uluslararası İlişkiler alanında tez/proje/kitap çalışması yapabilecek şekilde akademik ve/veya profesyonel düzeyde kullanabilir X
10 Öğrenimi boyunca edindiği metodolojik araçları her türlü kavramsal/akademik çalışmada etkin biçimde kullanabilir X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 5 60
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 13 13
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top