İletişim Lisans Programı

Kurgu Atölyesi(COM346)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM346 Kurgu Atölyesi 6 3 3 3 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kurgu dersi bir film yapım atölyesi şeklinde yapılır. GSÜ sınırları içinde kalmak koşuluyla; her öğrencinin kısa bir senaryo yazması ve bunu öncelikle kağıt üzerinde çekmesi istenir. Daha sonra seçilen projelerden bazıları filme çekilir. Bu pratik çalışma, sonraki sene yapılacak olan Film Yapımı dersinin bir eskizi niteliğindedir.
İçerik -Kurgu üzerine bilgilendirme,
-Sinema dili ve kurallar,
-Görüntülerin ölçeklendirilmesi,
-Kısa film searyosu, dekupaj, mizansen plan,
-Örnek çalımaların analizi,
-Projelerin uygulanması.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
Kurgu dersinde öğrendiği sinema dili kuralları çerçevesinde, kendi yazdığı kısa film öyküsünden yola çıkarak, senaryo, çekim senaryosu, çekim krokisi ve resimli öykülendirme (story-board) aşamalarını kapsayan bir çalışma yapar.
Öğretim Yöntemleri Teorik ve uygulamalı.
Kaynaklar Sinemada Görüntü Kurgusu (A.G. Sokolov) Antrakt Sinema Kitapları
Film Dilinin Grameri 1-2-3 (Daniel Arijon) Es Yayınları
Video Editing (Steven E. Browne)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geniş anlamda kurgunun tanımlanması,
2 Sinema dilinin kuralları,
3 Aksiyon çizgisi (180 derece kuralı), geçmiş dönem örnekleri,
4 Non-linear (doğrusal olmayan) kurgu sisteminin tanıtımı ve kullanımı,
5 Kısa filmin yapısal özellikleri,
6 Kısa film önerilerinin değerlendirilmesi,
7 Ara sınav (ödev teslimi),
8 Sınav haftası,
9 Çekim senaryosu, storyboard ve kroki (mizansen plan) uygulamaları,
10 Ortak çalışma için proje belirlenmesi,
11 Seçilen kısa film örneklerinin video filme çekilmesi 1,
12 Seçilen kısa film örneklerinin video filme çekilmesi 2,
13 Çekilen filmlerin kurgusu ve seslendirilmesi,
14 Değerlendirme.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ödevler 1 3 3
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Toplam İş Yükü 6
Toplam İş Yükü / 25 0,24
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top