Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı

Central Queries in Legal Theory II(KHYL-225)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
KHYL-225 Central Queries in Legal Theory II 2 4 0 0 4 10
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Ahmet Ulvi TÜRKBAĞ auturkbag@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hukuk teorisinin ve hukuk felsefesinin temel bileşenlerin öğrencilere tanıtmak ve çeşitli teoriler arasındaki farklar, kesişmeler ve tartışmaların analiz edilmesi.
İçerik Aydınlanma felsefesi ve etik teoriler: Faydacı ve Kantist etik
İki etik anlayışının karşılaştırılması
Bu etik anlayışlarının hukuk sistemleri üzerindeki etkileri
Faydacılık ve Anglosakson hukuku Kantist etik ve insan hakları terminolojisi
Aydınlanmacı olmayan etik anlayışları ve yerleşik etiğe başkaldırı
Nietzsche'ci, meydan okuma
Dini etik anlayışları
Postmodern etik
Etik anlayışlarının mahkeme kararlarını belirlemedeki rolü
Speluncean kaşifleri örneğinde argümantasyonda etik teoriler
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin etik teoriler ile hâkimlerin karar süreçleri arasındaki bağlantıyı görmelerini sağlamak
Etik teorilerin mahkeme kararlarını biçimlendirmedeki rolünün öğrenciler tarafından anlaşılması
Hâkimlerin takdirlerini kullanırken sahip oldukları etik anlayışla sezgisel karar süreçleri hakkında fikir edinilmesi
Argümantasyonda hukuk teorilerinin rol ve önemlerinin idrak edilmesi
Öğretim Yöntemleri -Eğitim dili İngilizce'dir.
-Final notların belirlenmesinde Çan Eğrisi sistemi kullanılacaktır.
-Derse %70 oranında katılım gereklidir.
-Öğrencilerin, derste tartışılacak çeşitli düşünürlerden alıntı okumaları gerekli olacaktır. Bu metinler derslerden önce duyurulacak ve üniversite kampüsünde bulunan fotokopi merkezinden edinilebilecektir.
Kaynaklar MINIMA MORALIA: Reflections from Handicapped Life, Theodor W. Adorno, Frankfurt 1951
Lloyd’s Introduction to Jurisprudence, Professor Michael Freeman
LON FULLER AND THE MORAL VALUE OF THE RULE OF LAW, Colleen Murphy (http://faculty.las.illinois.edu/colleenm/Research/Murphy-%20Fuller%20and%20the%20Rule%20of%20Law.pdf)
A THEORY OF JUSTICE, John Rawls
JUSTICE OF HEDGEHOGS, Ronald Dworkin
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top