Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı

İhtiyati Haciz(ÖHYL-324)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ÖHYL-324 İhtiyati Haciz 2 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Nur BOLAYIR nurbolayir@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İhtiyatî hacze ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların incelenmesi
İçerik Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Genel Esaslar
İhtiyati Haciz Kavramı
İhtiyatî Haczin Amacı
İhtiyatî Tedbirle Karşılaştırılması
Delil Tespiti İle Karşılaştırılması
İhtiyatî Haczin Şartları
İhtiyatî Haciz Sebepleri
İhtiyatî Haciz Talebi
İhtiyatî Haciz Yargılaması
İspat ve Deliller
İhtiyatî Haciz Talebi Hakkında Karar
İhtiyatî Haciz Kararının İcrası
İhtiyatî Haczi Tamamlayıcı Merasim
Mukayeseli Hukukta İhtiyatî Haciz
Dersin Öğrenme Çıktıları İhtiyatî hacze ilişkin teorik problemler ile uygulamaya ilişkin sorunların anlaşılması ve bunlara ilişkin çözüm önerileri ortaya konulabilmesi.
Öğretim Yöntemleri Sözlü
Kaynaklar Pekcanıtez Hakan/Atalay Oğuz/Sungurtekin Özkan Meral/Özekes Muhammet İcra ve İflâs Hukuku, 11. Bası, Ankara 2013.
Kuru Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, Ankara 2013.
Özekes Muhammet,İcra İflas Hukukunda İhtiyati Haciz, Ankara 1999.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Geçici Hukukî Korumaya İlişkin Genel Esaslar
2 İhtiyati Haciz Kavramı
3 İhtiyatî Haczin Amacı
4 İhtiyatî Tedbirle Karşılaştırılması
5 Delil Tespiti İle Karşılaştırılması
6 İhtiyatî Haczin Şartları
7 İhtiyatî Haciz Sebepleri
8 İhtiyatî Haciz Talebi
9 İhtiyatî Haciz Yargılaması
10 İspat ve Deliller
11 İhtiyatî Haciz Talebi Hakkında Karar
12 İhtiyatî Haciz Kararının İcrası
13 İhtiyatî Haczi Tamamlayıcı Merasim
14 Mukayeseli Hukukta İhtiyatî Haciz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 - Özel hukuk alanında temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma, X
2 -Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme, X
3 -Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme, X
4 -Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma, X
5 -Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme, X
6 -Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme, X
7 -Özel hukuk alanındaki teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme, X
8 -Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme, X
9 -Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme, X
10 -Özel hukuk alanında belirli bir hukuki sorun hakkında bilimsel araştırma yapabilmek için akademik çalışma yöntemlerine hâkim olma. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 7 98
Ödevler 1 25 25
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 163
Toplam İş Yükü / 25 6,52
Dersin AKTS Kredisi 7
Scroll to Top