İşletme Yüksek Lisans Programı

İşveren Markası(G527)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G527 İşveren Markası 1 3 0 0 3 7
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Türker BAŞ turkerbas@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Şirketlere yüksek nitelikli çalışanları çekmek, elde tutmak ve yüksek motivasyonla çalışmalarını sağlamak amacıyla marka ilkelerinin insan kaynakları alanında nasıl kullanılabileceğini öğretmek.
İçerik 1. Hafta: Temel Kavramlar: Marka, İK Pazarlaması, İşveren Markası.
2. Hafta: İnsan Kaynakları nasıl stratejik olur?
3. Hafta: İşveren Markası Modeli
4. Hafta: İşveren Marka değerlendirmesi
5. Hafta: Kültürel Analiz
6. Hafta: İşveren Marka kimliğinin tanımlanması
7. Hafta: Çalışan Değer Önermesinin (EVP) oluşturulması
8. Hafta: EVP Index kullanımı
9. Hafta: İşveren Marka Konumlandırması
10. Hafta: İşveren Marka İletişim Planının hazırlanması
11. Hafta: Şirket içi iletişim kanallarının tanımlanması ve kullanımı
12. Hafta: Şirket dışı iletişim kanalları ve kullanımı.
13. Hafta: İşveren Markasının işletmenin diğer fonksiyonlarıyla entegrasyonu.
14. Hafta: Vaka çalışması
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler dersi başarıyla tamamladıklarında;
- Bazı şirketlerin nitelikli çalışan bulmakta zorlanırken bazılarının nasıl bir çekim merkezi haline geldiklerini anlayacak.
- Yüksek performanslı şirketlerin başarısında işveren markasının ne kadar önemli bir rol oynadığını keşfedecek,
- Yüksek motivasyon, bağlılık, verimliliğin sağlanmasında işveren markasının rolünü görecekler,
- İşveren Markası yaklaşımını kullanarak insan kaynaklarını nasıl dönüştürebileceklerini öğrenecekler.
Öğretim Yöntemleri Anlatım ve proje uygulaması
Kaynaklar · İşveren Markası, Türker Baş, Optimist Yayınları, 2012.
· Employer Brand Management: Practical Lessons from the World's Leading Employers, Ricahard Mosley, Wiley, 2014.
· The Employer Brand: Bringing the Best of Brand Management to People at Work, Simon Barrow and Richard Mosley, Wiley, 2005.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Dönem Ödevi / Projesi 1 50
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 3 36
Ödevler 1 40 40
Sunum 1 20 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 32 32
Toplam İş Yükü 190
Toplam İş Yükü / 25 7,60
Dersin AKTS Kredisi 8
Scroll to Top