İletişim Lisans Programı

Film Yapımı l(COM427)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM427 Film Yapımı l 7 3 3 3 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Alp BİROL birolalp@hotmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrenciler, kurmaca türü alanında yazdıkları kısa film senaryolarını, proje dosyası (sinopsis, tretman, senaryo) halinde geliştirirler. Her öğrenci özgün bir kısa film projesi yapmak zorundadır.
İçerik Bu derste öncelikle kurmaca kısa metraj filmin özellikleri konuşulur.
Bu konuşma/tartışma sürecinin sonunda önermeden başlayarak kısa metraj film yazmanın aşamalarına başlanır. Sırasıyla sinopsis, tretman, senaryo, çekim senaryosu, kroki, story-board yazılır/yapılır.

1. hafta: Kurmaca kısa filmin tanımlanması,

2. hafta: Kısa film konularının tartışılması,

3. hafta: Projelerin seçilmesi ve detaylandırılması,

4. hafta: Örnek filmlerin izlenmesi,

5. hafta: Projeler üzerine çalışmalar,

6. hafta: Öğrenci projelerinin kesinleştirilmesi,

7. hafta: Ara sınav (öde teslimi)

8. hafta: Tretmanların geliştirilmesi,

9. hafta: Senaryoların yazılmaya başlanması,

10. hafta: Diyalog yazımı, efekt ve müzik kullanımı,

11. hafta: Çekim senaryolarının yazılması,

12. hafta: Kroki (mizansen plan) yapılması,

13. hafta: Story-board yapılması,

14. hafta: Projelerin son halinin sunumu.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda,
Öğrenci kurmaca kısa metraj filmin yapım/üretim koşullarını proje düzeyinde çalışır.
Senaryo, çekim senaryosu, mizansen plan (kroki), story-board yapmasını öğrenir.
Öğretim Yöntemleri Teorik ve uygulama.
Kaynaklar "Kısa Film Yazmak", Pat Cooper, Ken Dancyger, Sinema Tekniği/16 ES Yayınları.
"Film Yapımı Temelleri 04 - Film Dili" Robert Edgar-Hunt, John Marland, Steven Rawie, Literatür Yayınları.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 1 50
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 150
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 4 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 8
Toplam İş Yükü / 25 0,32
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top