İletişim Lisans Programı

Dönemsel Yayın Uygulaması l(JOU481)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
JOU481 Dönemsel Yayın Uygulaması l 7 3 3 3 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Grup Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) GÜLSÜN GÜVENLİ gguvenli@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin temel amaçları:
- Lisans boyunca izlenmiş farklı derslerde edinilen bilgi ve becerilerin dönemsel bir yayın hazırlama sürecinde bütüncül bir bakışla hayata geçirilmesi,
- Dönemsel yayının baskıya hazırlanmasının her aşamasında karşılaşılabilecek sorunların farkına varmak ve çözüm becerileri geliştirmek,
- Dönemsel yayının hazırlık sürecinde ekip çalışmasının öneminin farkına varmak; bunun için sorumluluk, inisiyatif alma, dayanışma, sorgulama ve tartışma kültürü gibi özellikleri geliştirmek,
- Gazetecilik etiği ilkelerini içselleştirmek.
İçerik Dönemsel yayın tasarlama, metinsel ve görsel içerik hazırlama, içeriğin editini yapma, masaüstü uygulama ve sayfa düzeni yapma ve baskıya hazırlama.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci,
- Dönemsel bir yayın planlayabilir,
- Dönemsel yayın için gerekli hukuki hazırlıkları yapar
ve künyeyi hazırlar,
- İçerik planlamayı ve hazırlamayı başarır,
- Hazırlanan yazıları edit etme becerisi kazanır,
- Sayfa editörlüğü konusunda uygulama yapar,
-Başlık ve spot ile yazıları ilginç ve okunur yapmayı öğrenir,
- Dergi sayfalarının görsel ve içeriksel bütünlüğünü sağlar,
- Yayın ile ilgili çıkacak muhtelif sorunları çözer.
- Ekip çalışması ve gazetecilik etiği ilkelerini uygular
Öğretim Yöntemleri Detay haber dergisini yayına hazırlama, baskı ve dağıtım üzeriden uygulamalı çalışma
Kaynaklar Dönemsel yayın uygulamalarından seçmeler
Dönemsel yayıncılıkla ilgili yayınlar ve makaleler
Haber içerikleriyle ilişkili okumalar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dönemsel yayıncılık ve Türkiye’deki uygulamaları
2 Dergi amacı, Hedef okur kitlenin tanımı,
3 Derginin planlaması, Disiplin başlıkları oluşturma
4 Haber önerileri, içerik oluşturma
5 Haber önerileri, içerik oluşturma
6 Haber görseli belirleme
7 İçerikle ilgili sorun giderme
8 İmla ve dil kullanımı
9 Ortak dil ve sayfa kuralları belirleme
10 Hazırlanan içeriğin editi, başlık spor kullanımı
11 Masaüstü uygulama ve sayfa düzeni
12 Hazırlanan görsellerin masaüstü uyumu
13 İçerik ile sayfa düzeni uyumu
14 Son okuma, kontrol ve yayına yollama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 60
Toplam 0 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 100
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 4 56
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 4 8 32
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 37 37
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 125
Toplam İş Yükü / 25 5,00
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top