İletişim Lisans Programı

Dilbilim ve İletişim(COM221)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM221 Dilbilim ve İletişim 3 2 2 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) NEBAHAT AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dilin temel işlevi iletişimi sağlamaktır, Ferdinand de Saussure dili "çift eklemli sesli göstergeler dizgesidir" tanımlamasıyla dilbilim ve iletişim biliminin yolunu açmıştır. Dili düşünmeyi sağlayan bir sistemler bütünüdür. Önemli Dilbilimciler ve önemli iletişimciler arasında:" Ferdinand de Saussure, Andre Martinet, Edward Sapir, Leonard Bloomfield, Charles Sandres Peirce, Vladimir Propp, Roland Barthes, Algirdas Julien Greimas, Mihail Mihaloviç Bakhtin,Jacques Derrida, Umberto Eco, Ludwing Wittgenstein, John Austin, John Searle, Jurgen Habermas, Teun A.van Dijk"
İçerik 1.Hafta: Dil Nedir?
2.Hafta: Dilbilim Nedir?
3.Hafta: Dilbilim ve İletişim.
4.Hafta: Dilbilimin tarihçesi.
5.Hafta: Dilbilim Okulları ve İletişim
6.Hafta: Dilbilim Kuramları ve İletişim
7.Hafta: Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Hafta: Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Hafta: Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10.Hafta: Dilbilim-Göstergebilim-İletişim
11.Hafta: Önemli Dilbilimciler
12.Hafta: Önemli Göstergebilimciler.
13.Hafta: Önemli İletişimciler
14.Hafta: İletişim Metinlerinin Dilbilimsel Çözümlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Dil nedir ve tarihsel sürecine bir bakış.
2.Dilbilim nedir ve Dilbilimin aşamaları.
3.Dilbilim ve İletişim arasındaki bağlantılar ve ilk çalışmalar.
4.Dilbilimin tarihçesindeki önemli aşamalar, gelişmeler ve çalışmalar.
5.Dilbilim Okulları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler.
6.Dilbilim Kuramları ve İletişim çalışmalarındaki gelişmeler.
7.Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8.Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9.Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10.Dilbilim-Göstergebilim-İletişim bağlantıları ve çalışmalar.
11.Önemli Dilbilimciler ve Göstergebilimciler, gelişmeler, çalışmalar.
12.Önemli İletişimciler, ilk gelişmeler ve çalışmalar.
13.Dilbilim-Söylem-İletişimarasındaki önemli bağlantılar ve çalışma aşamaları.
14.Dilbilim-Söz-Eylem-İletişim arasındaki bağlantılar.
15.Karşılaştırmalı Dilbilim ve İletişim alanındaki çalışmalar ve gelişmeler.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar AUSTİN j. (1962) How to do Things with Words, Oxford.Clarendon Press.
ÇOMAK A.N. (1995) Yazının İşlevsel Kullanımı. Der Yayınları. İstanbul.
GÖKTÜRK a. (1988) Okuma Uğraşı. Inkılap Kitapevi. İstanbul.
GREİMAS A. (1983) On Meaning,Selected Writings in Semiotics Theory, London,Frances Pinter.
HALLİDAY M. (1976) Language as Social Semiotics. London.
İNCEOĞLU Y.-ÇOMAK A. N. (2016) Metin Çözümlemeleri. Ayrıntı Yayınları. İstanbul.
PROPP V. (1958) Morphology of the Folktale. The Hague: Mouton.
SEARLE J..R. (1982) Theory of Speech Acts .Cambridge: University Press.
VAN Dijk .T.A. (1977) Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discource. Longman. Londra.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Dil Nedir?
2 Dilbilim Nedir?
3 Dilbilim ve İletişim
4 Dilbilimin tarihçesi
5 Dilbilim Okulları ve İletişim
6 Dilbilim Kuramları ve İletişim
7 Dilbilim-Yapısalcılık-İletişim
8 Dilbilim-İşlevselcilik-İletişim
9 Üretici-Dönüşümsel Dilbilim ve İletişim
10 Dilbilim-Göstergebilim-İletişim
11 Önemli Dilbilimciler
12 Önemli Göstergebilimciler
13 Önemli İletişimciler
14 İletişim metinlerinin Dilbilimsel Çözümlenmesi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top