İletişim Lisans Programı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I(COM105)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 1 2 0 0 2 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Soner DURSUN sdursunsoner@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İnkılap Tarihi I
Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünü hızlandıran sosyal-ekonomik ve siyasal olayları analiz edip Cumhuriyete giden yoldaki aşamaları karşılaştırmalı olarak aktarılması hedeflenmektedir.
İçerik 19. yüzyılda sosyal ekonomik, askeri ve siyasal olaylar Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışını dahada hızlandırdı. İmparatorluğun dağılmasını engellemek için yapılan reformlar birçok alanda yetersiz kaldı. Yirminci yüzyıl başında yaşanan Birinci Dünya Savaşı devleti fiilen sona erdirmiş ve Mustafa Kemal liderliğinde başlatılan Kurtuluş Savaşı sonunda yeni bir devlet kurulmuştur. Türk İnkılap Tarihi dersi 19. yüzyıldan başlayıp Cumhuriyetin kuruluşuna kadar olan siyasi süreci anlatmayı hedeflemektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Türkiye Cumhuriyetinin tarihsel temellerini açıklar.
2) Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan Türk İstiklal Harbi’ni anlatır.
3) Milli Mücadeleyi ve hedeflerini açıklar.
4) Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş felsefesini açıklar.
5) Tam bağımsız yeni bir Türk devletinin kurulmasını anlatmaktadır.
6) Cumhuriyetin temel değerlerini öğretir
Öğretim Yöntemleri 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma
Kaynaklar Kaynakça:
Öztürk, Cemil (Editör) İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,
Yazarlar : Tülay Alim BARAN (Prof.Dr.),Edip Başer (Dr.),
Süleyman Beyoğlu(Prof.Dr.),
Handan Diker(Dr.),
Vahdettin Engin (Prof.Dr.),
Cezmi Eraslan (Prof.Dr.),
Arzu M.Erdoğan (Dr.),
Cemil Öztürk (Prof.Dr.)

Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, İstanbul, İş kültür yayınları, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Aydınlanma Çağı
2 Sanayi İnkılabı ve Fransız İhtilali
3 XIX.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu
4 Osmanlı Çağdaşlaşma Çalışmaları
5 Tanzimat, Islahat Fermanı ve Meşrutiyetler
6 Trablusgarp, Balkan Savaşları ve Sonuçları
7 Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke
8 Mütareke Sonrası Genel Gelişmeler, Mustafa Kemal'in Samsun'a Çıkışı
9 Milli Mücadelenin Amacı, Yöntemi ve Kongreler Dönemi
10 Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
11 Türkiye Büyük Millet Meclisi Dönemi
12 Düzenli Ordu'ya Geçiş ve Kurtuluş Savaşı'nın Cepheleri
13 Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi ve Lozan Barış Antlaşması, Saltanatın Kaldırılması
14 Cumhuriyetin İlanı ve Halifeliğin Kaldırılması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Etkili Türkçe yazılı ve sözlü iletişim becerisine X
2 İleri derecede, en az iki yabancı dil bilgisine X
3 Gelişkin bir görsel anlatım ve okuma becerisine X
4 Demokrasi, insan hakları, toplumsal ve mesleki ve etik değerler konusunda bilgi ve sorumluluk bilincine X
5 Temel sosyal bilimler, iletişim ve medya meslekleri ve sektörleri hakkında yeterli bilgi birikimine X
6 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için gerekli olan teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini etkin ve yaratıcı bir şekilde kullanma yetisine X
7 Etkileşimli ve konvansiyonel medya için alanıyla ilgili belgesel ve kurgusal içerik tasarlama, üretme ve yönetme becerisine X
8 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçleri ve bunların bireysel ve toplumsal sonuçlarına dair kuramsal birikime X
9 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerini analiz etmek için uygun analiz ve modelleme yöntemleri bilgisine X
10 Etkileşimli ve konvansiyonel medya ve iletişim ortam ve süreçlerine dair gelişme ve sorunları sorgulama ve çözümleme yetisine X
11 Kamu yararı ve sosyal sorumluluk bilincine sahip, çağdaş dünya ve Türkiye’nin güncel sorunlarına duyarlı, özgürlükçü, demokratik, yapıcı ve problem çözücü bir yaklaşıma, sahip olmalarını hedefler. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 14 2 28
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top