Pazarlama İletişimi Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Simgesel İletişim(CO-E 521)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CO-E 521 Simgesel İletişim 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) NEBAHAT AKGÜN ÇOMAK ncomak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Simgeler, bir iletişim aracıdırlar ve her simge kendi kültürünün yüklendiği anlamı içerirler. iletirler. Simgeler, kendi içinde hiçbir şey ifade etmemektedir. Dolayısıyla da, iletişim metinleri ve dünya bilgisi ile kurulan bağlam sonucu bir anlam kazanmaktadır.
İçerik 1.Hafta: Simge Nedir?
2.Hafta: Simgebilim Nedir?
3.Hafta: Simgesel İletişim Nedir?
4.Hafta: Simgeleri Örtük okumak.
5.Hafta: Simge Çeşitleri.
6.Hafta: Simgelerin İletişimselliği.
7.Hafta: Simgelerin Göstergebilimselliği.
8.Hafta: Bitkisel Simgeler.
9.Hafta: Doğasal Simgeler.
10.Hafta: Hayvansal Simgeler.
11.Nesnesel Simgeler.
12.Mistik Kahramansal Simgeler.
13.Renksel-Sayısal Simgeler.
14.İletişim Metinlerinde Simge Çözümlemeleri.
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Simge nedir ve İletişim içerisindeki yeri ve konumlandırılması.
2.Simgebilim ve İletişimbilim nedir?
3.Simgesel İletişim Nedir?
4.Simgeleri okumak ve derin yapılarını ortaya çıkarmak.
5.Simge çeşitleri ve simgelerin iletişimselliği.
6.Bitkisel Simgeler.
7.Doğasal Simgeler.
8.Hayvansal Simgeler.
9.Nesnesel Simgeler.
10.Mistik Kahramansal Simgeler.
11.Renksel Simgeler.
12.Sayısal Simgeler.
13.Taşsal Simgeler.
14.İletişim metinlerinde simge çözümlemesi.
15.Simgelerin Göstergebilimselliği.
16.Simgelerin Yerelliği ve Evrenselliği.
Öğretim Yöntemleri Katılımcı Konferans
Kaynaklar BORATAV Pertev (1946) Halk Hikayeleri. Ankara.
DEMİR A.Faik-ÇOMAK A.Nebahat (2015) Şaman ve Türk Dünyası. Bağlam Yayınları. İstanbul.
GREİMAS A. (1983) Structural Semantics. Lincoln: Universiy of Nebraska Press.
CAMPBELL J. (2003) İlkel Mitoloji (Çeviren: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. İstanbul.
CAMPBELL J. (2003) Yaratıcı Mitoloji (Çeviren: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. İstanbul.
ERHAT Azra (1993) Mitoloji Sözlüğü. Remzi Kitabevi. İstanbul.
CAMPBELL J. (2003) Doğu Mitolojisi ( Çeviren: Kudret Emiroğlu) İmge Kitabevi. İstanbul.
CEZENAVE Michel (1989) Encyclopedie des Symboles. Le Livre de Poche. München.
ÖGEL Bahaeddin (1989) Türk Mitolojisi. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Simge nedir?
2 Simgebilim Nedir?
3 Simgesel İletişim Nedir?
4 Simgeleri Örtük Okumak
5 Simge çeşitleri
6 Simgelerin İletişimselliği
7 Simgelerin Göstergebilimselliği
8 Bitkisel Simgeler
9 Doğasal Simgeler
10 Hayvansal Simgeler
11 Nesnesel Simgeler
12 Mistik kahramansal Simgeler
13 Renksel-Sayısal Simgeler
14 İletişim Metinlerinde Simge Çözümlemeleri
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 50
Sunum 1 50
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
1 Kurumsal pazarlama stratejileri geliştirirebilir. X
2 Marka yönetim stratejileri üretebilir. X
3 Reklam kampanyalarını eleştirel gözle analiz eder. X
4 Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur. X
5 Kurum kimliği ve kurum imajı konularında bilgi sahibi olur ve aralarındaki ilişkiyi kurabilir. X
6 İletişim alanındaki yenilikçi ve yaratıcı gelişmeleri takip eder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 1 3 3
Toplam İş Yükü 75
Toplam İş Yükü / 25 3,00
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top