Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Kurumsal İletişim Yönetimi(COM 511)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 511 Kurumsal İletişim Yönetimi 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Banu BASKAN KARSAK bkarsak@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste, kurumsal iletişimin devamlılığı ve başarısı için önemi vurgulanarak, kurumsal iletişim kanalları, araçları ve yöntemleri aktarılacaktır. Kurumsal iletişimin itibar yönetiminde oynadığı rol ele alınacaktır.
İçerik 1.Hafta:
Kurum, kurumsal iletişim kavram ve amaçları

2.Hafta:
Örgüt Kuramları

3.Hafta:
Kurumlarda İletişim Biçim ve Araçları, Kanallar

4.Hafta: Kurumsal Sosyal sorumluluk
5.Hafta:
Kurum Kimliği ve İmajı

6.Hafta:
Kurum Kültürü

7.Hafta:
Vize

8.Hafta:
Kurumsal İtibar

9.Hafta:
Kurumsal İtibarın Değerlendirilmesi

10.Hafta:
Kurumsal Krizler

11.Hafta:
Liderlik ve İletişim

12.Hafta:
Kurumlarda iletişim engel ve bozuklukları

13.Hafta:
Örnek ve Uygulamalar

14.Hafta: Örnek ve Uygulamalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;

1.Kurumsal iletişim ve itibar yönetimi kavramları hakkında detaylı bilgi sahibi olur.
2.Kurumsal iletişim yöntem ve araçlarını tanıyabilir.
3.Uygulamalar ve örneklerle birlikte konuları anlama, analiz etme becerisine sahip olur.
4.İtibar yönetiminin gerektirdiği kurumsal davranış ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olur.
Öğretim Yöntemleri Derste kuramsal bilgiler örneklerle desteklenerek aktarılır.
Kaynaklar Haluk Gürgen. Örgütlerde İletişim Kalitesi. Der Yayınları, 1997.
Zeyyad Sabuncuoğlu. Örgütlerde İletişim. Arıkan Yayınları, 2009.
Ayla Okay. Kurum Kimliği. Mediacat Yayınları, 1999
Cees B.M. van Riel and Charles Fombrun. Essentials of Corporate Communication: Implementing Practices for Effective Reputation Management. Routledge, 2007.
Peter Steidl and Garry Emery, Corporate Image and Identity Strategies Designing the Corporate Future. Business & Professional Publishing, 1999.
John M.T. Balmer and Stephan A.Greyser, Revealing the Corporation: Pespectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding. Routledge.
John Doorley and Helio Fred Garcia. Reputation Management, Routledge, 2007
Naomi Langford and Woodand Brian Salter, Critical Corporate Communications: a Best Practice Blueprint. John Wiley & Sons, 2003
James Horton, Integrating Corporate Communication, Quorum Books, 1995
Pekka Aula, Strategic Reputation Management: Towards Company of Good. Routledge, 2008.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar.
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler.
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir.
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır.
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur.
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top