Medya ve İletişim Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Siyasal Kültür ve Medya(COM 507)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
COM 507 Siyasal Kültür ve Medya 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DANACI YÜCE odanaci@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, siyasal kültür kavramını geniş bir bakış açısıyla ele alınarak, siyasal katılım, kamuoyu, kamusal alan, siyasal iletişim, toplumsal cinsiyet gibi farklı kavramlar çerçevesinde medyanın rolünü/etkisini, güncel sorgulamalar ve çalışmaları temel alarak, eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
İçerik Bkz. konu başlıkları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
- siyasal kültür kavramını tanımlar;
- siyasal katılım, siyasal iletişim, kamusal alan, kamuoyu, toplumsal cinsiyet kavramlarını tanımlar ve eleştirel okumalarını yapar ;
- yukarıda sayılan kavramların siyasal kültür ile iç içe geçmişliğini anlar;
- medya etki araştırmaları ve gelişimini bilir;
Öğretim Yöntemleri Konferans, grup tartışması, sözlü sunum
Kaynaklar Konu başlıkları ile ilgili, öğrencilere haftalık olarak verilecek güncel makaleler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 40
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dünyada, ülkesinde ve çevresindeki olayları bilir ve aralarındaki ilişkileri kavrar. X
2 Medyada ve iletişim teknolojilerindeki yenilikleri ve gelişmeleri izler. X
3 Medya ve iletişim alanlarında araştırma ve çalışma yapmak için gerekli kuram, yöntem ve uygulamaları bilir. X
4 Analiz ve sentez yapma becerisi kazanır. X
5 Olay ve olguları eleştirel bakış açısıyla değerlendirir. X
6 Medya ve iletişim alanında etik değerleri; kamu yararına, insan ve birey haklarına saygıyı edinir ve savunur. X
7 Toplumların ve kültürlerin farklılıklarını anlama duyarlılığı edinir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 14 14
Sunum 1 14 14
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 14 14
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 14 1 14
Toplam İş Yükü 140
Toplam İş Yükü / 25 5,60
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top