İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Reklam Stratejileri(RPS 582)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
RPS 582 Reklam Stratejileri 1 3 0 0 3 6
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Halime YÜCEL BOURSE hbyucel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı reklam planlamasının temel evreleri üzerine bilgi vermektir. Reklamveren ve reklam ajansının bir reklam kampanyası planlanma sürecinde nasıl çalıştıkları, reklam planması konusunda, araştırma, planlama ve uygulama evrelerini gerçekleştirirken nasıl bir yol izledikleri işlenecektir.
İçerik Reklam planlamasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme evreleri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenciler bu derste reklam ajansı ve reklamverenin bir reklam kampanyası hazırlarken nasıl çalıştıktıklarını öğreneceklerdir. Bu çerçevede reklam planlamasının araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme evreleri konusunda bilgi sahibi olacaklardır. Böylece bir reklam kampanyasının gerçekleştirilmesi konusunda genel bir bilgi ve beceri kazanacaklar, dönem sonunda da bu konuda bir uygulama gerçekleştireceklerdir
Öğretim Yöntemleri Anlatım, sunum.
Kaynaklar Ders notları


Müge Elden Reklam ve Reklamcılık,Say Yayınları, İstanbul
2009
Füsun Kocabaş, Müge Elden, ,Reklam ve Yaratıcı Strateji, İstanbul, Yayınevi yayıncılık, 1997.
Füsun Kocabaş, Müge Elden, Nilay Yurdakul, Reklam ve
Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayınevi, İstanbul
Gül Rengin Küçükerdoğan, Reklam Söylemi, Es, 2005.2002.
Robert Leduc, La Publicité: Une Force au Service de
l’Entreprise, Paris, Dunod, 1990.

Gaye Özdemir Yaylacı, Reklamda Stratejilerle Yönetim,
Alfa Basım Dağıtım, İstanbul 1999.
Max Sutherland, Alice K. Sylvester, Reklam ve Tüketici
Zihni, Mediacat Kitapları, İstanbul 2003.
http://www.ipsos.com.tr
http://tuad.org.tr/
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Reklam planlaması kavramı
2 Reklam kampanyasının amaçları
3 Ürün ve hizmet analizi
4 Hedef kitle (1)
5 Hedef kitle (2)
6 Reklamda yaratıcı strateji (ünlü kullanımı ve USP)
7 Reklamda yaratıcı strateji (Reklamda konumlandırma kavramı 1)
8 Sınav
9 Reklamda yaratıcı strateji (Reklamda konumlandırma kavramı 2)
10 Reklam ortamlarına genel bir bakış
11 Reklam kampanyası değerlendirmesi
12 Reklam kampanyası değerlendirmesi
13 Sunum
14 Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Dijital platformlarda etkili iletişim stratejileri üretmek ve yönetmek için gerekli bilgi ve beceriye sahip olur. X
2 Enformasyon toplumu temel dinamiklerine ilişkin kuramsal yaklaşımları bilir ve yorumlar. X
3 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanlarında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar, değerlendirir, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir. X
4 İletişim ve Bilgi teknolojileri alanlarındaki gelişmeleri, yenilikleri bilir ve eleştirel bir yaklaşımla yorumlar, değerlendirir. X
5 Sosyal Bilimlerde araştırma, değerlendirme ve sunum teknikleri bilir ve kullanır. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 30 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 30 1 30
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 144
Toplam İş Yükü / 25 5,76
Dersin AKTS Kredisi 6
Scroll to Top