Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Pazarlama İletişimi(SİY 651)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 651 Pazarlama İletişimi 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Çiğdem ERSAYIN cersayin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Pazarlama iletişimi ve bütünleşik pazarlama iletişimi kavramları
tanımlanacak ve pazarlama iletişimi karma elemanlarının entegre
edilmesinin kurumlar için önemi üzerinde durulacak; bütünleşik
pazarlama iletişimi sürecinin iletişim temelli anahtar kavramları
açıklanacak; kitle iletişim araçları ve e-medyanın bütünleşik
pazarlama iletişimindeki yeri ve önemi belirtilecek; uluslar arası
bağlamda pazarlama iletişiminin uygulama pratikleri standardizasyon
ve adaptasyon kavramları temel alınarak açıklanacak; bütünleşik
pazarlama iletişimi yönetimi için temel uygulama konuları olan
planlama; bütçeleme, hedef-strateji ve taktik belirleme detaylışekilde
tanımlanacak ve açıklanacak; bütünleşik pazarlama iletişimi karması
elemanlarından Reklam, H. İlişkiler, Satış Promosyon, Kişisel Satış
tanımlanacak ve her bir karma elemanının pazarlama iletişimindeki
yeri ve önemi örneklerle açıklanacak.
İçerik 1. Hafta: Pazarlama iletişimi temel kavramları.
2. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel unsurları
ve kurumlar için gerekliliği.
3. Hafta: Pazarlama İletişimi sürecine etki eden temel
iletişim kavramları.
4. Hafta: Kitle iletişim araçları ve e-medyanın pazarlama
iletişimindeki yeri ve önemi.
5. Hafta: Uluslararası bağlamda pazarlama iletişimi.
6. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi
planlaması.
7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi bütçeleme.
9. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma I.
10. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma II.
11. Hafta: Reklamın bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
12. Hafta: H.İlişkilerin bütünleşik pazarlama iletişimi
13. Hafta: Kişisel satışın bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
14. Hafta: Satış promosyonun bütünleşik pazarlama iletişimi
içerisindeki yeri ve önemi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci;
? Pazarlama İletişiminin bütünlüklü hale getirilmesinin
kurumlar için önemini tanımlayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimine temel oluşturan iletişim
kavramlarını, mecraların iletişimdeki yeri ve önemini, uluslar
arası uygulamalardaki kavramları açıklayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi için temel uygulama
konuları olan planlama, bütçeleme, hedef/strateji/taktik
belirlemeyi açıklayabilecek.
? Bütünleşik pazarlama iletişimi temel karma elemanlarından
reklam, H.İlişkiler, kişisel satış ve satış promosyonu
tanımlayabilecek ve söz konusu elemanların özelliklerini ve
kurumlar için kullanım alanlarını ve faydalarını
açıklayabilecek.
Öğretim Yöntemleri Literatür tarama, vaka analizleri, PPT sunumları
Kaynaklar Pickton, D., Broderick, A. (2005). Integrated Marketing
Communications, London: Prentice Hall.
Kotler, P., Armstrong, G. (2012). Principles of Marketing, New
Jersey: Prentice Hall.
Dahlen,M., (2010). Marketing Communications: Wiley
İlgili güncel Makaleler
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1. Hafta: Pazarlama iletişimi temel kavramları.
2 2. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişiminin temel unsurları ve kurumlar için gerekliliği.
3 3. Hafta: Pazarlama İletişimi sürecine etki eden temel iletişim kavramları.
4 4. Hafta: Kitle iletişim araçları ve e-medyanın pazarlama iletişimindeki yeri ve önemi.
5 5. Hafta: Uluslararası bağlamda pazarlama iletişimi.
6 6. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi planlaması
7 7. Hafta: Ara Sınav (vize).
8 8. Hafta: Bütünleşik pazarlama iletişimi yönetimi bütçeleme.
9 9. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma I.
10 10. Hafta: Hedef/strateji ve taktik oluşturma II.
11 11. Hafta: Reklamın bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
12 12. Hafta: H.İlişkilerin bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
13 13. Hafta: Kişisel satışın bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
14 14. Hafta: Satış promosyonun bütünleşik pazarlama iletişimi içerisindeki yeri ve önemi.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 76
Toplam İş Yükü / 25 3,04
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top