Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Görsel Kültür(SİY 631)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SİY 631 Görsel Kültür 1 2 0 0 2 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Yüksek Lisans
Dersi Veren(ler) Halime YÜCEL BOURSE hbyucel@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, imgelerin üretimini, dolaşımını ve alımını görsel evreni anlaşılır kılan göstergebilim kuramları ışığında incelenecektir.
İçerik Görsel kültürün özellikleri
Görsel kültürün gelişimi
İmge kavramı
Göstergebilim
Görsel göstergebilim
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. İmge kavramını anlamak


2. Göstergebilimin temel kavramlarını öğrenmek


3. İmge çözümlemesi konusunda bilgilenmek


4. İmgenin toplumdaki dönemini kavramak
Öğretim Yöntemleri anlatım
tartışma
öğrencilerin sunumu
Kaynaklar Joseph Courtés, Semiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Hachette. 1994.
Martine Joly, Introduction à l’analyse de l’image. Broché.
Mariette Julien, L’Image Publicitaire des Parfums: Communication Olfactive, Paris, Harmattan, 1997.
Hal Niedzviecki, Dikizleme Günlüğü, Ayrıntı Yayınları.
Diana Crane, Moda ve Gündemleri, Ayrıntı Yayınları.
Jean Baudrillard, Tam Ekran, YKY.
Kevin Robins, İmaj, Ayrıntı Yayınları.
Peter Burke, Tarihin Görgü Tanıkları, Kitap Yayınevi.
Rudolf Arnheim, Görsel Düşünme, Metis.
George Ritzer, Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Ayrıntı Yayınları.
George Ritzer, Toplumun McDonaldlaştırılması, Ayrıntı Yayınları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Görsel kültürün özellikleri
2 Görsel kültürün gelişimi
3 İmge kavramı
4 İmge kavramı
5 Göstergebilim
6 Görsel göstergebilim
7 Sunum
8 Sunum
9 Reklam imgesi çözümlemesi
10 Reklam imgesi çözümlemesi
11 Televizyon imgesi çözümlemesi
12 Sinema imgesi çözümlemesi
13 Sunum
14 Sunum
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 100
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İletişim sorunlarına yönelik çözümler için gerekli stratejik düşünme ve analiz yetisine sahip olur. X
2 Stratejik iletişim alanında özgün projeler tasarlar, uygular ve yönetir. X
3 Yeni iletişim teknolojileri, kriz ve risk iletişimi yönetimi, ikna, kültürlerarası iletişimin etkinliği vb. konularda bilgi sahibi olur. X
4 Profesyonel etik ilkeleri uygular ve teşvik eder. X
5 Kültür, iletişim ve kuruluşların değişimi arasındaki ilintileri farkeder. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 10 10
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 95
Toplam İş Yükü / 25 3,80
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top