Endüstri Mühendisliği Lisans Programı

Türk İşaret Dili(CNT364)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT364 Türk İşaret Dili 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik mesleğinde önemli bir beceri olan yaratıcılığın geliştirilmesine yönelik düşünce şeklinin oluşturulması iş hayatında başarıya ulaşmalarında büyük önem taşımaktadır. Ders programında seçmeli ders olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, sanatın temel tasarım ilkeleriyle fotoğraf kompozisyonları oluşturmalarında ve bu sayede yaratıcılıklarını geliştirmede yardımcı olacaktır. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

• Öğrencilerin, temel fotoğrafçılık bilgilerini hakim olmalarını sağlamak.
• Öğrencilerin, uygulamalı fotoğraf çekimi ile fotoğrafçılık becerisini kazanmalarını sağlamak.
• Öğrencinin, öğrendiği çektiği fotoğraflardan bir kompozisyon oluşturma becerisini kazanmalarını sağlamak.
İçerik 1.Hafta: Fotoğrafçılığa giriş
2.Hafta: Görüntüleme, estetik ve fotoğrafçılığın tarihçesi
3.Hafta: Temel fotoğraf bilgileri, pozlama
4.Hafta: Analog donanım bilgisi
5.Hafta: Sayısal donanım bilgisi
6.Hafta: Filtreler
7.Hafta: Alan derinliği
8.Hafta: Pozometreler
9.Hafta: Ara Sınav
10.Hafta:Doğal ışık ve flaş kullanımı
11.Hafta:Panoramik fotoğraf çekimi
12.Hafta:Kompozisyon oluşturma
13.Hafta:Kompozisyon oluşturma
14.Hafta:Proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Temel fotoğrafçılık terimlerini açıklayabilir.
2. Sayısal ve analog makineler ile doğru pozlama yapabilir.
3. Fotoğraf araç ve gereçlerini, duyarlı malzemeleri ve bunlara bağlı uygulamaları ifade edebilir.
4. Karanlık oda ortamında fotoğrafın nasıl geliştirildiğini açıklayabilir.
5. Farklı efekt filtrelerin uygun ortam koşullarında etkin bir şekilde kullanabilir.
6. Fotoğraf çekim tekniklerini etkin bir şekilde kullanabilir.
7. Temel kompozisyon kurallarını uygulayabilir.
Öğretim Yöntemleri Bilgisayar destekli sunumlar, Slayt gösterileri, Uygulamalı fotograf çekimleri, toplu fotograf değerlendirme. Sergi ziyareti
Kaynaklar 1. Kelby, S., “The Digital Photography Book”, Peachpit Press, 2006.
2. Barnbaum, B., “The Art of Photography: An Approach to Personal Expression”, Rocky Nook, 2010.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Fotoğrafçılığa giriş
2 Görüntüleme, estetik ve fotoğrafçılığın tarihçesi
3 Temel fotoğraf bilgileri, pozlama
4 Analog donanım bilgisi
5 Sayısal donanım bilgisi
6 Filtreler
7 Alan derinliği
8 Pozometreler
9 Ara Sınav
10 Doğal ışık ve flaş kullanımı
11 Panoramik fotoğraf çekimi
12 Kompozisyon oluşturma
13 Kompozisyon oluşturma
14 Proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 30
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi
2 Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi
3 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme, doğrulama ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
4 Karmaşık bir üretim veya hizmet sistemini, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi ve değişken kısıtlar ve koşullar altında, performans boyutlarını iyileştirmeye yönelik tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
5 Endüstri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern yöntem, teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi X
6 Karmaşık Endüstri Mühendisliği problemlerinin veya bu alandaki araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuç çıkartma, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi X
7 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde ve farklı rollerde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
8 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme, bilgi yönetimi araçlarını kullanma ve kendini sürekli yenileme becerisi X
10 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; Endüstri Mühendisliği uygulamalarında kullanılan ulusal ve/veya uluslararası standartlar hakkında bilgi
11 Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişim yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 3 3
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 7 7
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top