Siyaset Bilimi Lisans Programı

Küresel Kent(SP413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
SP413 Küresel Kent 5 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Yeşeren ELİÇİN ARIKAN yeseren.elicin@gmail.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Küreselleşme, küresel kentler ve bölge-kentler için hem yeni fırsatlar hem de zorluklar yaratmaktadır. Bu dersin amacı bu olguların kentleşme göç, sosyal ve mekansal ayrışma ile kentsel yönetişim gibi süreç ve kurumlar üzerindeki etkilerini incelemektir.
İçerik Bu ders kapsamında ilkin, küresel kent üzerine geliştirilen kavram ve teorik yaklaşımlarla bu yaklaşımların zaafları ve güçlü yönleri gözden geçirilecektir. Küresel kentleri yaratan temel dinamiklerin yanı sıra bu kentlerin yüz yüze oldukları başlıca sosyal, ekonomik, mekansal ve yönetimsel sorunlar saptanacak ve tartışılacaktır. Bu sorunlara reaksiyon olarak ortaya çıkan sosyal hareketler de bu bağlamda ele alınacaktır. Istanbul da, küresel bir kent olarak dersin çalışma alanını oluşturmakta ve incelenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci, küresel kent kuramının çerçevelediği kavram ve yaklaşımlarla tanışacak, bu kavram ve yaklaşımlara eleştirel bir yaklaşımla bakabilmesini sağlayacak yöntemsel yaklaşımları öğrenecektir. Istanbul kenti de öğrenciler tarafından bu anlamda bir labaratuar olarak ele alınacak ve küresel kent olma kapasitesi analiz edilecektir.
Öğretim Yöntemleri Derste izlenen pedagojik yaklaşım, kavramsal ve teorik çerçevenin dersin öğretim üyesi tarafından verilen seminerler ve bu içeriği destekleyen görsel malzemelerle öğretilmesidir. Istanbul kenti üzerine yapacakları alan araştırması da öğrenciler için bilgilerini pekiştirme fırsatı olacaktır :
Öğretim üyesi tarafından verilen seminerler
Okumalar üzerine eleştirel analizler,
İstanbul üzerine alan çalışması.
Kaynaklar Burgers, J&Musterd, S. (2002) Understanding Urban Inequality: A Model Based on Existing Theories and An Empirical Illustration, IJURR, 26/2, 403-413.
Brenner, N.Global cities. Glocal states. Review of International Political Economy, 1998, 5/1.
Clark, G (2016) Global Cities, Brookings Institution Press, Washington D.C.
Eliçin, Y. (2011) Küreselleşen kent ve sosyal hareketler, Mülkiye Dergisi, 270.
Hamnett, C. (1994) Social Polarization in Global Cities: Theory and Evidence. Urban Studies, Apr94, 31/3.
Köhler, B. & M. Wissen, Glocolising Protest: Urban Conflicts and Global Social Movements. International Journal of Urban & Regional Research, Vol 27/4, December 2003.
Mayer, M. (2009) The ‘Right to the City’ in the context of shifting mottos of urban social movements, City: analysis of urban trends, culture, theory, policy, action, 13:2-3, 362-374.
Smith, Taylor & Beaverstock, A Roster of World Cities ' GaWC, Research Bulletin 5
Samers, M (2002) Immigration and the Global City Hypothesis: Towards an Alternative Research Agenda, IJURR, 26.2, 389-402
Sassen, S (2009) La Globalisation. Une sociologie. Galimard, 137-172.
Sassen S., « Introduire le concept de ville globale », Raisons politiques, 2004/3 no 15, p. 9-23.
Taylor, P.J. & G. Csomós, Cities as Control and Command Centres: Analysis and Interpretation, Research Bulletin 381.

GaWC http://www.lboro.ac.uk/gawc/publicat.html
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş
2 Teori ve kavramlar, küresel kent tanımı
3 Teorilere yöneltilen eleştiriler
4 Küresel kentlerin karşı karşıya olduğu temel sorunlar
5 Kentleşme, göç ve sosyal ayrışma
6 Film: La Zona
7 Eleştirel analizlerin teslimi ve tartışma
8 Kentsel yönetişim
9 Kentsel yönetişim/kentler arasında yarışma
10 Kentsel sosyal hareketler
11 Kentsel sosyal hareketler ve küresel kent
12 Araştırma projelerinin sunumu
13 Araştırma projelerinin sunumu
14 Araştırma projelerinin sunumu
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 3 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 40
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 1 5
Diğer Uygulamalar 2 5
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 14 10
Toplam 19 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Siyaset Bilimi alanındaki başlıca kuramları, kavramları, yaklaşımları ve yöntemleri anlayabilir. X
2 Türkiye'deki sisyasal sistemin ve dünyadaki diğer siyasal sistemlerin yapısını ve işleyişini tanımlayabilir.
3 Siyaset Bilimi alanında çalışma yaparken birincil ve ikincil kaynaklardan yararlanarak gerekli bilgileri saptayabilir, bunlarla analiz ve sentez yapabilir. X
4 Siyasal süreçler, kurumlar, mekanizmalar ve ilişkiler hakkında hipotezler oluşturarak bunları ampirik düzlemde sınayabilir. X
5 Temel araştırma yöntemlerini kullanarak özgün bir araştırmayı bilimsel ve etik ilkeler doğrultusunda tasarlayabilir, yürütebilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayarak taraflara ulaştırabilir. X
6 Demokrasi, insan hakları ve toplumsal barışa ilişkin meselelere farkındalık ve duyarlılıkla yaklaşabilir. X
7 Toplumsal çatışmaların nedenlerini değerlendirerek çözümlerini araştırabilir. X
8 Küresel siyasal toplumda değişimin doğasını ve küreselleşme gibi karmaşık süreçlerin oluşumunu eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilir. X
9 Siyaset Bilimi ve ilişkili diğer disiplinlerin temel alanlarında ekip çalışmaları yapabilir. X
10 Galatasaray Üniversitesi’nin öğrenim dili olan Fransızca’yı ve zorunlu yabancı dili olan İngilizce’yi kültürlerarası iletişimin gereklerini karşılayacak şekilde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslekdaşlarıyla iletişim kurabilir. X
11 Bilişim ve iletişim teknolojilerini alanının gerektirdiği düzeyde kullanabilir. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 12 2 24
Ödevler 2 5 10
Sunum 2 10 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 1 3 3
Diğer Uygulamalar 2 6 12
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 121
Toplam İş Yükü / 25 4,84
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top