Hukuk Lisans Programı

Uluslararası Ceza Hukuku(HUK436)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK436 Uluslararası Ceza Hukuku 8 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Emine Eylem AKSOY RETORNAZ eaksoy@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere uluslararası ceza hukukunun en önemli konulardan biri hakkında kapsamlı bir bilgi sunmaktır. Ders uluslararası mahkemeler ve uluslararası ceza mahkemelerinin ve uluslararası suçların önlenmesi ve yargılanmasındaki rolünü inceliyor.
İçerik 1. Uluslararası kamu hukukunun bir dalı olarak uluslararası ceza hukukunun doğuşu ve gelişimi,
2. Her suçun yasal unsurları (savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar)
3. Her suçun yasal unsurları (savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar)
4. Cezai sorumluluğun çeşitli biçimleri
5. savunma ve özür
6. Uluslararası ceza hukukunun uygulanma mekanizmaları
7 Dokunulmazlık sorunu
.8. Uluslararası hukuka göre meşru ceza mahkemelerinin temelleri
9. Uluslararası hukuka göre meşru ceza mahkemelerinin temelleri,
10. Uluslararası mahkemelerin rolü
11Uluslararası mahkemelerin rolü
12 Uluslararası suçların önlenmesi ve yargılanması.
13 Evrensel yargı yetkisi
14. Evrensel yargı yetkisi.
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrencilerin uluslararası ceza muhakemesi hukuku ve ceza hukuku hukukun bazı hukuki yönleri hakkında bilgilenmesini sağlamak. Öğrencilerin cezai hukuku alanında yeni uluslararası konuları anlaması ve bu konular haklkında eleştirel düşünce geliştirmesine yardımcı olmak.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1.The UN Genocide Convention: A Commentary (ed.) (2009) et The Statute of the International Criminal Court: A Commentary (co-éditrice avec A. Cassese et J. R.W D. Jones) (2001).
2 Eric David, Eléments de droit pénal international et européen (Bruxelles: Bruylant, 2009)
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Uluslararası kamu hukukunun bir dalı olarak uluslararası ceza hukukunun doğuşu ve gelişimi,
2 Her suçun yasal unsurları (savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar)
3 Her suçun yasal unsurları (savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar)
4 Cezai sorumluluğun çeşitli biçimleri
5 Savunma ve özür
6 Uluslararası ceza hukukunun uygulanma mekanizmaları
7 Ara sınav
8 Dokunulmazlık sorunu
9 Uluslararası hukuka göre meşru ceza mahkemelerinin temelleri,
10 Uluslararası hukuka göre meşru ceza mahkemelerinin temelleri,
11 Uluslararası mahkemelerin rolü
12 Uluslararası mahkemelerin rolü
13 Evrensel Yargı yetkisi
14 Evrensel Yargı Yetkisi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 2 2
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 3 2 6
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 3 6 18
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 26
Toplam İş Yükü / 25 1,04
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top