Hukuk Lisans Programı

Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk(HUK394)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
HUK394 Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk 6 2 0 0 2 1
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Zeynep Özlem ÜSKÜL ENGİN zeynepuskul@yahoo.com (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Toplumsal cinsiyet kavramını açıklamak ve toplumdaki toplumsal cinsiyet rollerini tartışmak ve bunun hukuk üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak.
İçerik 1) toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2) kadın ve toplumsal cinsiyet
3) erkek ve toplumsal cinsiyet
4) toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5) kadın, şiddet ve hukuk
6) Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7) kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8) kadın ve siyaset
9) kadın bedeni ve hukuk
10) Kürtaj ve hukuk
11) erkeklik, askerlik ve hukuk
12) Transseksüellik ve hukuk
13) Eşcinsellik ve ayrımcılık
14) İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım ve görsel malzemeler.
Kaynaklar kitaplar
makaleler
internet
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyet
2 kadın ve toplumsal cinsiyet
3 erkek ve toplumsal cinsiyet
4 toplumsal cinsiyetin sınırları ve sınırın dışında kalanlar
5 kadın, şiddet ve hukuk
6 Sığınma evleri ve hukuki düzenleme
7 kadın ve iş yaşamı ve hukuk
8 kadın ve siyaset
9 kadın bedeni ve hukuk
10 Kürtaj ve hukuk
11 erkeklik, askerlik ve hukuk
12 Transseksüellik ve hukuk
13 Eşcinsellik ve Hukuk
14 İnsan hakları ve toplumsal cinsiyet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 1 30
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 30
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 3 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Temel hukuki kavramlara hâkim olma, bu kavramları tanımlama, yorumlama ve kullanabilme yeteneğine sahip olma. X
2 Temel hukuk disiplinlerine ve içeriklerine (her bir alana ilişkin yasal düzenlemelere, yargı organlarının kararlarına ve bilimsel değerlendirmelere) hâkim olma. X
3 Genel hukuk bilgisine, temel hukuk kurallarına ve hukuk metodolojisine yönelik yeterli teorik bilgiye sahip olma. X
4 Hukuki sorunları tespit ve teşhis edebilme. X
5 Tespit edilen hukuki sorunlara çözüm üretebilmek için hukuki yorum yöntemlerini etkin şekilde kullanabilme, çözüm odaklı analiz ve sentez yapabilme, strateji geliştirebilme. X
6 Hukuki sorunlar üzerine araştırma yapabilme ve düşünce geliştirme yeterliliğine sahip olma. X
7 Karmaşık hukuki sorunları çözmek için bireysel olarak ya da ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. X
8 Eleştirel bakış açısı ile hukuki sorunları mevcut olan ve olması gereken hukuk bakımından ayrı ayrı değerlendirebilme. X
9 Teknik hukuk bilgisini gerek Türkçe gerek Fransızca ya da İngilizce olarak sözlü ya da yazılı şekilde kullanabilme, belirli bir hukuki meseleye ilişkin kişisel görüş ve değerlendirmesini sözlü ya da yazılı olarak ikna edici şekilde anlatabilme. X
10 Hukuk literatürünü ulusal ve uluslararası düzeyde takip edebilme, teknik hukuk bilgisini sürekli olarak geliştirme ve güncelleme, bu amaç doğrultusunda bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme. X
11 Çeşitli hukuk sistemleri arasında mukayeseli şekilde inceleme ve araştırma yapabilme. X
12 İnsan haklarına saygılı olma, evrensel hukuk ilkelerini ve evrensel hukuk anlayışını özümseme. X
13 Hukukçu kimliğinin gerektirdiği dürüstlüğe, adalet ve hakkaniyet anlayışına ve etik değerlere sahip olma. X
14 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal sorunlara karşı duyarlı olma; demokratik, laik ve sosyal hukuk devletini benimseme. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 28
Toplam İş Yükü / 25 1,12
Dersin AKTS Kredisi 1
Scroll to Top