Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Sosyal Medya(CNT416)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT416 Sosyal Medya 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sosyal Medya dersinin amacı, Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine, kendi mesleki araştırma/çalışma alanlarına yeni bir boyut açan Sosyal Ağlara farklı bir bakış açısı kazandırmaktır. Derste, hem gündelik hayatın hem de birçok iş alanın pratiklerini değiştiren ve iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline gelen sosyal medyanın; sosyal medya kavramını, sosyal ağların özelliklerini ve farklı alanlarda kullanımlarını tartışılacaktır. Genel bakış açısından özele doğru daralan bir perspektif ile işlenecek olan ders, 3 ana bölüm halinde sunulmuştur. Sosyolojik, medyatik ve bilişim bakış açısına sahip olan bu bölümler birbirleri ile doğrudan ilişkili olan bir akış içerisinde anlatılacak, bu sayede Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine sosyal medyanın farklı özellikleri keşfettirilecektir.
İçerik 1.Hafta: Tarım, sanayi ve enformasyon toplumlarının tarihsel eklemlenmesi
2.Hafta: Günümüz dünyasını anlamak: Sanayi-sonrası toplumun kavramsal, ekonomik, ahlaki bileşenleri
3.Hafta: Enformasyon düzeninde insan etkileşimi: sosyal medyanın toplumsal anlamı ve işlevleri
4.Hafta: Sosyal Medyanın bireyin üzerindeki etkileri
5.Hafta: Sosyal Medyanın toplum üzerindeki etkisi
6.Hafta: Enformasyon toplumunun gerçeklik deneyimleri: Sanal gerçekliğin kurguda temsili
7.Hafta: Yeni kamusal alan ve siyaset olarak sosyal medya
8.Hafta: Ara Sınav
9.Hafta: Yeni bir medya mecrası: Sosyal Medya
10.Hafta: Sosyal Medya ve ikna stratejilerinin değişen paradigmaları:
11.Hafta: Sosyal Medya ve digital pazarlama
12.Hafta: Ağlar üzerinden “Büyük Veri” nin oluşumu ve stratejik kullanımı
13.Hafta: Sosyal ağların incelenmesi – Büyük Veri analizi
14.Hafta: Sosyal ağların incelenmesi – Karmaşık Ağ analiz
Dersin Öğrenme Çıktıları Sosyal medya kavramının ne olduğunu ve sosyal medyada etkileşimin nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir
Sosyal medyanın gelişimini ve sosyal medyanın temel kavramlarını tanımlayabilir.
Sosyal medyanın birey ve toplum üzerindeki etkilerini tanımlayabilir.
Sosyal medyada iletişim sürecini açıklayabilir.
Farklı sosyal medya araçlarını ve bunların kullanımlarını açıklayabilir.
Sosyal medyanın halkla ilişkiler alanında kullanımını betimleyebilir.
Sosyal medyada analiz, ölçüm ve raporlama süreçlerini açıklayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Tartışma
Ara Sınav, Araştırma, Sunum, Final Sınavı
Kaynaklar 1. Boyd, D. (2014). It's complicated: The social lives of networked teens. Yale University Press.
2. Perrin, A. (2015). Social media usage. Pew Research Center.
3.Scott, D. M. (2015). The new rules of marketing and PR: How to use social media, online video, mobile applications, blogs, news releases, and viral marketing to reach buyers directly. John Wiley & Sons.
4. Fuchs, C. (2017). Social media: A critical introduction. Sage.
5.Ruths, D., & Pfeffer, J. (2014). Social media for large studies of behavior. Science, 346(6213), 1063-1064.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 1.Hafta: Tarım, sanayi ve enformasyon toplumlarının tarihsel eklemlenmesi
2 2.Hafta: Günümüz dünyasını anlamak: Sanayi-sonrası toplumun kavramsal, ekonomik, ahlaki bileşenleri
3 3.Hafta: Enformasyon düzeninde insan etkileşimi: sosyal medyanın toplumsal anlamı ve işlevleri
4 4.Hafta: Sosyal Medyanın bireyin üzerindeki etkileri
5 5.Hafta: Sosyal Medyanın toplum üzerindeki etkisi
6 6.Hafta: Enformasyon toplumunun gerçeklik deneyimleri: Sanal gerçekliğin kurguda temsili
7 7.Hafta: Yeni kamusal alan ve siyaset olarak sosyal medya
8 8.Hafta: Ara Sınav
9 9.Hafta: Yeni bir medya mecrası: Sosyal Medya
10 10.Hafta: Sosyal Medya ve ikna stratejilerinin değişen paradigmaları:
11 11.Hafta: Sosyal Medya ve digital pazarlama
12 12.Hafta: Ağlar üzerinden “Büyük Veri” nin oluşumu ve stratejik kullanımı
13 13.Hafta: Sosyal ağların incelenmesi – Büyük Veri analizi
14 Sosyal ağların incelenmesi – Karmaşık Ağ analiz
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 12 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 20
Sunum 1 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 12 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 39 1 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 39
Toplam İş Yükü / 25 1,56
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top