Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Modern Fiziğin Temel Kuramları(CNT413)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT413 Modern Fiziğin Temel Kuramları 8 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik öğrencilerinin, günümüz teknolojisinin büyük ölçüde temelini oluşturan ve bilimsel yaklaşımın niteliklerinin belirlenmesinde tartışmasız katkısı olan modern fiziğin temel kavramları hakkında genel kültür düzeyinde bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyenlere alt yapı hazırlamak. 17. yüzyıldan itibaren bilim tarihi ve felsefesini fizik biliminin gelişimi üzerinden tartışmak.
İçerik 17. Yüzyıl itibariyle fizik biliminin gelişmesi ışığında bilim tarihi ve felsefesi.
Klasik Fizik.
Görelilik Kuramı.
Kuvantum Fiziği
Çekirdek ve Parçacık Fiziği
Işıma, Moleküller ve Katıhal Fiziği
Dersin Öğrenme Çıktıları Bilim tarihi ve felsefesi üzerine inceleme yapmayı teşvik edecek alt yapının oluşması. Modern fiziğin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olmak ve bunların felsefeye ve günümüz teknolojisine olan katkılarının değerlendirilmesi.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar - BİLİM TARİHİ (Dünya Kültürlerinde Bilimin Tarihi ve Gelişmesi) COLIN A. RONAN, Tübitak Yayınları
- BATI FELSEFESİ TARİHİ (3 Cilt), BERTRAND RUSSELL, Say Yayınları.
- Fizik ve Mühendislikte Modern Fizik, John R. TAYLOR, Chris ZAFARITOS
- Çağdaş Fiziğin Kavramları, Arthur BEISER
- ...
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 1 25
Sunum 1 25
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi,
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 6 2 12
Ödevler 1 2 2
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top