Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Yöneylem Araştırması(IND471)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
IND471 Yöneylem Araştırması 8 2 2 0 3 4
Ön Koşul ING205
Derse Kabul Koşulları ING205
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) TAMER ÖZYİĞİT tozyigit@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yöneylem Araştırması genellikle kıt kaynakların paylaşımının söz konusu olduğu sistemlerin en iyi şekilde tasarlanması ve işletilmesine yönelik karar problemlerine bilimsel yaklaşımın uygulanmasını amaçlamaktadır. Programda zorunlu olarak sunulan bu ders sayesinde öğrencilerin edinecekleri bilgi birikimi, üretim ya da hizmet sistemlerinde karşılaşılacak birçok sorunun bilimsel olarak irdelenmesi sonucunda, organizasyonun performansını iyileştirmede ve analitik yöntemleri kullanarak en iyi çözümü belirleme sürecinde yardımcı olacaktır. Bu bağlamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Gerçek hayattaki sorunların matematiksel modeller aracılığıyla irdelenmesini sağlamak,
• Oluşturulan matematik programlama modellerinin çözüm yöntemlerinin tanıtılmasını sağlamak,
• Elde edilen çözümleri yorumlamayı ve geçerliliğini incelemeyi göstermek
İçerik Doğrusal programlamaya giriş, grafik çözüm yöntemi, doğrusal programlamaya ilişkin örnek problemler, Simpleks yöntemi, iki aşamalı simpleks yöntemi, simpleks yönteminde özel durumlar, duyarlılık analizi, atama problemi ve macar algoritması, taşımacılık problemi ve taşıma simpleks algoritması
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
1. Doğrusal programlama modelleri oluşturabilir.
2. Simpleks yöntemini kullanarak doğrusal programlama modellerinin çözümlerini hesaplayabilir.
3. Simpleks yöntemindeki özel durumları tespit edebilir.
4. Model parametrelerindeki değişimlerin sonuca etkilerini hesaplayabilir.
5. Taşımacılık problemlerinin en iyi çözümlerini hesaplayabilir.
6. Atama problemlerinin en iyi çözümlerini hesaplayabilir.
Öğretim Yöntemleri Anlatım
Soru-Cevap
Kaynaklar 1. Hillier, F.S., Lieberman, G.J., “Introduction to Mathematical Programming”, McGraw-Hill, 1995.
2. Bazaraa, M.S., Jarvis, J.J., Sherali, H.D., “Linear Programming and Network Flows”, John Wiley & Sons, 1990.
3. Taha, H.A., “Operations Research: An Introduction”, Sixth edition, Prentice-Hall, 1997.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Doğrusal programlamaya giriş ve grafik çözüm yöntemi
2 Doğrusal programlamaya ilişkin örnek problemler
3 Doğrusal programlamaya ilişkin örnek problemler
4 Simpleks yöntemi
5 Simpleks yöntemi
6 İki aşamalı simpleks yöntemi
7 Simpleks yönteminde özel durumlar
8 Simpleks yönteminde özel durumlar
9 Ara Sınav
10 Duyarlılık analizi
11 Duyarlılık analizi
12 Atama problemi ve macar algoritması
13 Taşımacılık problemi ve taşıma simpleks algoritması
14 Taşımacılık problemi ve taşıma simpleks algoritması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 1 10
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri,
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 4 52
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top