Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bitirme Projesi(INF494)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF494 Bitirme Projesi 8 0 3 0 1,5 6
Ön Koşul INF493
Derse Kabul Koşulları INF493
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bilgisayar mühendisliği bitirme projesi, öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları, mühendislik standartlarını ve gerçekçi koşulları/kısıtları içerecek ana tasarım deneyiminin kazandırılması açısından çok önemlidir. Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:

- Öğrencilere genel mühendislik bilgilerini açık uçlu, gerçek hayat problemlerini yaratıcı şekilde çözmek için entegre ve sentez etme zemini yaratılmasını sağlamak.
- Öğrencilerin, bir problemin tanımını yapmalarını, amaçlarını ve kriterlerini tanımlamalarını, veri toplamalarını, teknik analiz yapmalarını, çözüm önerisi geliştirmelerini ve elde ettikleri sonuçları sunmalarını sağlamak.
- Tanımlanmış bir problemin çözümü için yazılımsal veya donanımsal bir sistem tasarlamalarını sağlamak.
- Verilen problemin çözümü esnasında bilişim teknolojilerinin, yazılım kitaplıklarının, mevcut araçların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.
İçerik 1. Hafta Bilimsel araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma raporu hazırlama
2. Hafta Öğrencilerin seçtikleri proje konuları üzerine tartışma, proje amaçlarının belirlenmesi ve sunulması
3. Hafta Proje çalışma takviminin belirlenmesi, proje yönetim araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
4. Hafta 1. Ara raporun hazırlanması
5. Hafta Yazın taraması yapma, benzer çalışmaları belirleme, mevcut çalışmaları belirleme, yazın araştırması raporu, doğru kaynak gösterimi
6. Hafta Bir projede yapılacak işlerin ve kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, proje bileşenlerini belirleme
7. Hafta Projenin tasarımını yapma, iş akışlarının ve kullanım gerekliliklerinin belirlenmesi, mevcut proje tasarım araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
8. Hafta 2. Ara raporun hazırlanması
9. Hafta Projede elde edilen ilk çıktıların yorumlanması ve tartışılması
10. Hafta Projede karşılan problemlerin tartışılması ve çözüm üretilmesi
11. Hafta 3. Ara raporun hazırlanması
12. Hafta Bitirme projesinin ana raporunun hazırlanması
13. Hafta Sözlü ve yazılı sunum teknikleri
14. Hafta Poster sunumları ve bitirme projesinin sunulması
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:

1. Çalışma konusunu oluşturan problemi açıkça tanımlayabilir.
2. Probleme bir bilgisayar mühendisliği tekniği kullanılarak çözüm getirebilir.
3. Elde ettiği sonuçları, kıyaslamalar ve senaryo analizleri yardımıyla yorumlayabilir.
4. Önerdiği yaklaşımı gerçek yaşam örnekleri üzerinde uygulayabilir.
5. Literatür araştırması yapabilir.
6. Teknik sunu ve poster hazırlama ve yapma becerisini geliştirebilir.
7. Teknik bir konuyu kendine ayrılan zaman dilimi içerisinde sunma becerisini geliştirebilir.
Öğretim Yöntemleri Yüz yüze, bitirme ödevi danışmanı ile beraber çalışma
Kaynaklar 1. http://bm.gsu.edu.tr/tr/bilgiler/bitirme-projesi
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilimsel araştırma süreci, araştırma probleminin belirlenmesi, araştırma raporu hazırlama
2 Öğrencilerin seçtikleri proje konuları üzerine tartışma, proje amaçlarının belirlenmesi ve sunulması
3 Proje çalışma takviminin belirlenmesi, proje yönetim araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
4 1. Ara raporun hazırlanması
5 Yazın taraması yapma, benzer çalışmaları belirleme, mevcut çalışmaları belirleme, yazın araştırması raporu, doğru kaynak gösterimi
6 Bir projede yapılacak işlerin ve kullanılacak teknolojilerin belirlenmesi, proje bileşenlerini belirleme
7 Projenin tasarımını yapma, iş akışlarının ve kullanım gerekliliklerinin belirlenmesi, mevcut proje tasarım araçlarının kullanımı ile ilgili temel bilgiler
8 2. Ara raporun hazırlanması
9 Projede elde edilen ilk çıktıların yorumlanması ve tartışılması
10 Projede karşılan problemlerin tartışılması ve çözüm üretilmesi
11 3. Ara raporun hazırlanması
12 Bitirme projesinin ana raporunun hazırlanması
13 Sözlü ve yazılı sunum teknikleri
14 Poster sunumları ve bitirme projesinin sunulması
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 1 50
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 6 84
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 8 112
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 11 11
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 3 6 18
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 225
Toplam İş Yükü / 25 9,00
Dersin AKTS Kredisi 9
Scroll to Top