Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Ağları(INF334)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF334 Bilgisayar Ağları 6 3 0 0 3 4
Ön Koşul IND211 YA DA INF211
Derse Kabul Koşulları IND211 YA DA INF211
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Tankut ACARMAN tacarman@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı yerel alan ağlarını anlatmak ve iç çalışma mekanizmalarını bilerek, sınıflandırmak, seçmek, yöntemlerive protokolleri tanıtmak, yardımcı araçlar ile özellikle TCP/IP bilgisayar ağlarınının yönetimini öğretmektir. Ethernet/Internet ağları için temel yaklaşımların gösterilmesi, bilgisayar ağının oluşturulması ve yaygın kullanılan protokollerin anlaşılmasını sağlatmaktır.
İçerik 1. Hafta: Bilgisayar ağları ve açık sistemler : OSI ve TCP/IP modeli
2. Hafta: Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve karakteristiklerinin belirlenmesi
3. Hafta: Katmaların hizmet tanımlamaları ve çalışmaları. Verilerin aktarılması
4. Hafta: Veri Hattı Kontrol katmanı ve Eternet
5. Hafta: Ağ katmanı
6. Hafta: Aktarım katmanı
7. Hafta: UDP ve soket programlamaya giriş
8. Hafta: Yıliçi sınavı
9. Hafta: Güvenilir veri aktarımı. TCP
10. Hafta: Yeniden aktarım yöntemleri. Tıkanıklık kontrolü ve akış kontrolü.
11. Hafta : Client/server mimarisi, ağda etkileşim, standartlar
12. Hafta : Ağ güvenliği
13. Hafta :Güvenlik seviyeleri
14. Hafta : Socket programlama uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu ders aracılığı ile,
1. Öğrenci bilgisayar ağları teknolojisini ve protokolleri anlayacaktır
2. OSI ve TCP/IP bilgisayar ağ yazılım modellerini tanıyacaktır. Protokoller ve katmanlı mimari çalışılacaktır.
Bilgisayar ağları için veri aktarım verimliliği, güvenilirlik ve güvenlik örnekleri ile çalışılacaktır.
Öğretim Yöntemleri Tartışma, anlatım, soru-cevap, problem, simülasyon, proje
Kaynaklar 1. James F. Kurose and Keith W. Ross, “Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring The Internet”, 2003, Addison Wesley, Pearson Education.
2. Russell Bradford, "The Art of Computer Networking", 2007, Prentice Hall, Pearson Education.
3. Andrew Tannenbaum, "Computer Networks," 1996, Prentice Hall, Inc.
4. D. Bertsekas and R. Gallager, "Data Networks," 2nd Ed., 1992, Prentice Hall, Inc.
5. T.S. Rappoport, "Wireless Communications," 1996, Prentice Hall, Inc.
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgisayar ağları ve açık sistemler : OSI ve TCP/IP modeli
2 Bilgisayar ağlarının sınıflandırılması ve karakteristiklerinin belirlenmesi
3 Katmaların hizmet tanımlamaları ve çalışmaları. Verilerin aktarılması
4 Veri Hattı Kontrol katmanı ve Eternet
5 Ağ katmanı
6 Aktarım katmanı
7 UDP ve soket programlamaya giriş
8 Yıliçi sınavı
9 Güvenilir veri aktarımı. TCP
10 Yeniden aktarım yöntemleri. Tıkanıklık kontrolü ve akış kontrolü.
11 Client/server mimarisi, ağda etkileşim, standartlar
12 Ağ güvenliği
13 Güvenlik seviyeleri
14 Socket programlama uygulamaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 40 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 60 0
Toplam 100 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 2 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 1 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 40
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20 20
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 36 36
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top