Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Staj(INF299)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF299 Staj 4 0 0 2 1 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) MURAT AKIN murakin@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Stajın amacı öğrencilerin akademik ders programı dışında ve eğitimlerine katkıda bulunacak şekilde pratik, teknik, idari bilgi ve tecrübe kazanmaları, teorik bilgilerini uygulama tecrübesi edinmeleri ve iş hayatını, işçi-işveren ilişkilerini bir yazılım firmasında tanımalarıdır.
İçerik 1. Hafta İşletme hakkında bilgi sahibi olmak: Faaliyet alanı, ürünler, sektördeki payı, organizasyon yapısını öğrenmek
2. Hafta Bilgisayar ağını ve üzerinde kullanılmakta olan donanım/yazılım çözümlerini şematik olarak incelemek
3. Hafta İşletmede kullanılan veritabanlarını, özelliklerini ve veri tabanı yönetim sistemlerini incelemek
4. Hafta İşletmedeki internet ve intranet yapısını, internet kullanım şeklini ve web sitesini araştırmak
5. Hafta İşletmedeki işletim sistemleri, yazılımlar ve bunların uygulamalarını incelemek
6. Hafta Veritabanı ve ağ yöneticisi tarafından gerçekleştirilen rutin işlemler ve örnekleri incelemek
7. Hafta İşletme tarafından verilen veya öğrencinin kendi seçtiği bir projeyi yönetme ve raporlama
8. Hafta Staj ve şirket hakkında genel izlenimler, raporlama
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Yazılımsektöründeki bir firmanın işleyişi ve organizasyon yapısı hakkında bilgi sahibi olmak.
2. Bu firmanın kullandığı teknolojiler, yazılım üretim süreçlerini ve yöntemlerini tanımak.
3. Derslerde öğrendiği teorik bilgilerin nasıl uygulandığı hakkında bilgi sahibi olmak.
4. İşletmede karşılaşılan teknik problemler ve bunların çözüm yöntemlerini incelemek, tasarlamak ve uygulamak.
5. Mezuniyet sonrası kariyer planlaması için sektörü tanımak.
Öğretim Yöntemleri Staj
Kaynaklar 1. http://mtf.gsu.edu.tr/tr/genel-bilgiler/stajlar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İşletme hakkında bilgi sahibi olmak: Faaliyet alanı, ürünler, sektördeki payı, organizasyon yapısını öğrenmek
2 Bilgisayar ağını ve üzerinde kullanılmakta olan donanım/yazılım çözümlerini şematik olarak incelemek
3 İşletmede kullanılan veritabanlarını, özelliklerini ve veri tabanı yönetim sistemlerini incelemek
4 İşletmedeki internet ve intranet yapısını, internet kullanım şeklini ve web sitesini araştırmak
5 İşletmedeki işletim sistemleri, yazılımlar ve bunların uygulamalarını incelemek
6 Veritabanı ve ağ yöneticisi tarafından gerçekleştirilen rutin işlemler ve örnekleri incelemek
7 İşletme tarafından verilen veya öğrencinin kendi seçtiği bir projeyi yönetme ve raporlama
8 Staj ve şirket hakkında genel izlenimler, raporlama
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 100
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 8 7 56
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 56
Toplam İş Yükü / 25 2,24
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top