Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Teknik Resim(ING144)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
ING144 Teknik Resim 2 1 1 0 1,5 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Mehmet Hakan AKYÜZ mhakyuz@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Mühendislik eğitiminin temeli 3 boyutlu düşünebilme yeteneğinin geliştirilmesidir. Kazanılan bu beceri sayesinde cisimlerin görünüşleri ve kesitleri çizilebilecektir. Ayrıca bu derste gösterilecek bilgisayar destekli tasarım programı olan AutoCAD sayesinde öğrenciler meslek hayatlarında karşılarına gelebilecek tasarım ya da çizim problemlerine hızlı cevap verebileceklerdir.
Bu kapsamda dersin amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
• Öğrenciler teknik iletişim dili olan teknik çizimin kurallarının büyük çoğunluğuna hâkim olur,
• Öğrencilere 3 boyutlu uzayda cisimlerin hareketlerini, görünüşlerini zihinlerinde canlandırma yeteneğinin edinilmesini sağlamak,
• Öğrencilerin edindikleri teknik resim becerilerini bilgisayar ortamında da kolaylıkla kullanabilmelerini sağlamak.
İçerik 1.Hafta: Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2.Hafta: Norm Yazı Çalışması; Uygulama
3.Hafta: Ölçülendirme: Saç Parçaları; Uygulama, Geometrik Çizimler
4.Hafta: Görünüşler; Uygulama
5.Hafta: Kesit Alımı: Tam ve Yarı kesit; Uygulama
6.Hafta: Kesit Alımı: Kısmi ve Kademeli kesit; Uygulama
7.Hafta: Arasınav
8.Hafta: AutoCAD Tanıtım, Giriş, Line komutu
Çizim Komutları
9.Hafta: Düzenleme Komutları; Uygulama
10.Hafta: Değiştirme Komutları
11.Hafta: Tabakalar; Uygulama
12.Hafta: Tarama komutları, Çizgi özellikleri değiştirme; Uygulama
13.Hafta: Yazı yazma komutları, Ölçülendirme Komutları; Uygulama
14. Hafta: Montaj: Civatalar
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci;
1. Çizgileri ayırt edebilir, ölçülendirme ve teknik alanda çizim yapabilir,
2. 3 boyutlu uzayda cisimlerin görünüşlerini çizebilir,
3. Verilen cisimlerin iç kısımlarının nasıl görüleceğini tanımlayıp çizebilir,
4. Kullanılacak kesit görünüşlerin çeşitlerini sıralayabilir,
5. AutoCAD programında çizimle ilgili komutları tanımlayabilir,
6. Edindiği 3 boyutlu düşünebilme yeteneğini bilgisayar ortamında da gösterebilir,
7. Birden çok parça bir araya getirildiğinde nasıl çizileceğini ve bunların birbiriyle olan geçme durumlarını gösterebilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Uygulama
Kaynaklar • Prof. Dr. Remzi ASLAN, Ar. Gör. A.Çağrı TOLGA, 2003, İstanbul, Bilgisayarla Teknik Resim Autocad
• Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Tanıtım: Çizim Takımları, Norm Yazı
2 Norm Yazı Çalışması; Uygulama
3 Ölçülendirme: Saç Parçaları; Uygulama, Geometrik Çizimler
4 Görünüşler; Uygulama
5 Kesit Alımı: Tam ve Yarı kesit; Uygulama
6 Kesit Alımı: Kısmi ve Kademeli kesit; Uygulama
7 Arasınav
8 AutoCAD Tanıtım, Giriş, Line komutu Çizim Komutları
9 Düzenleme Komutları; Uygulama
10 Değiştirme Komutları
11 Tabakalar; Uygulama
12 Tarama komutları, Çizgi özellikleri değiştirme; Uygulama
13 Yazı yazma komutları, Ölçülendirme Komutları; Uygulama
14 Montaj: Civatalar
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
2 Norm Yazı Çalışması; Uygulama
3 Ölçülendirme: Saç Parçaları; Uygulama, Geometrik Çizimler
4 Görünüşler; Uygulama
5 Kesit Alımı: Tam ve Yarı kesit; Uygulama
6 Kesit Alımı: Kısmi ve Kademeli kesit; Uygulama
9 Düzenleme Komutları; Uygulama
10 Değiştirme Komutları
11 Tabakalar; Uygulama
12 Tarama komutları, Çizgi özellikleri değiştirme; Uygulama
13 Yazı yazma komutları, Ölçülendirme Komutları; Uygulama
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 11 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 30
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 11 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 13 1 13
Ödevler 10 2 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 87
Toplam İş Yükü / 25 3,48
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top