Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama(INF103)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF103 Algoritma ve İleri Bilgisayar Programlama 2 2 0 2 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Özlem DURMAZ İNCEL odurmaz@gmail.com (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu derste birinci sınıftaki Programlamaya Giriş dersinde işlenen temel kavramlar hakkındaki bilgiler pekiştirilir. Derste özellikle, göstericiler, dinamik bellek tahsisi ve yönetimi, dosya işlemleri, algoritma analizine giriş ve veri yapılarına giriş konuları üzerinde durulur. Ders uygulamalarında C programlama dili ve Linux işletim sistemi kullanılır.
İçerik 1. Giriş ve Hatırlatmalar
2. Gelişmiş Değişken Tipleri
3. C Önişlemcisi, Kütüphaneler
4. Göstericilere Giriş
5. Dinamik Bellek Yönetimi
6. Göstericiler, Fonksiyonlar ve Diziler
7. Katar İşlemleri
8. Veri Yapılarına Giriş
9. Gelişmiş Veri Yapıları
10. Algoritma Analizi
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Algoritma Tasarımı
2. İleri C Programlama
3. Bellek Yönetimi
4. Algoritma Analizi Yöntemleri
Öğretim Yöntemleri Yüzyüze anlatım ve programlama.
Kaynaklar 1. Ders yansıları ve notları
2. Yardımcı kaynak kitaplar
- 21st Century C, Ben Klemens, O’Reilly Media, 978-1-449-32714-9, 2013
- Understanding and Using C Pointers, Richard Reese, O’Reilly Media, 978-1-449-34418-4, 2013
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş ve Hatırlatmalar
2 Gelişmiş Değişken Tipleri
3 C Önişlemcisi, Kütüphaneler
4 Göstericilere Giriş
5 Dinamik Bellek Yönetimi
6 Göstericiler, Fonksiyonlar ve Diziler
7 Katar İşlemleri
8 Vize haftası
9 Dosya İşlemleri
10 Veri Yapılarına Giriş
11 Veri Yapıları
12 Algoritma Analizine Giriş
13 Algoritma Analizi
14 Arama Algoritmaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Linux'e Giriş
2 Statik Dinamik Kütüphaneler
3 Fonksiyonlar Yapılar Kullanarak Uygulama Geliştirme
4 Gösterici Uygulamaları
5 Dinamik Bellek Yönetimi Uygulamaları
6 Gösterici, Fonksiyon ve Dizi Uygulamaları
7 Katar Uygulamaları
8 Vize haftası
9 Dosya İşlemleri Uygulamaları
10 Yığın ve Kuyruk Veri Yapıları Uygulamaları
11 Gelişmiş Veri Yapıları Uygulamaları
12 Algoritma Analizi Uygulaması
13 Örnek Sıralama Algoritmaları Analizi
14 Uygulama Sınavı
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 45
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 55
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 3 15
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 5 45
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 4 12
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 12 12
Proje 0 0 0
Laboratuar 14 2 28
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 16 16
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 1 16 16
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 126
Toplam İş Yükü / 25 5,04
Dersin AKTS Kredisi 5
Scroll to Top