Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Elektromanyetik Dalgalar(INF204)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF204 Elektromanyetik Dalgalar 3 3 0 0 3 3
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Erden TUĞCU etugcu@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin II. yarıyılda edinmiş oldukları temel elektromanyetizma bilgilerinin, maddesel ortamda elektromanyetizma ve Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalga ve ışıma gibi kavramlarla geliştirilmesi.
İçerik 1. Elektromanyetizma hatırlatma
2. Maxwell Denklemleri
3. Dalga Denklemi
4. Elektromanyetik Dalgalar
5. Elektromanyetik Enerji
6. Maddesel ortamda elektromanyetik alan; maddesel ortamda Maxwell Denklemleri
7. Doğrusal davranışlı maddesel ortamda sinüzoidal düzlem elektromanyetik dalgalar
8. Yansıma ve kırılma
9. Kılavuzlanmış dalga
10. Elektromanyetik Dalgaların ışıması
Dersin Öğrenme Çıktıları Elektromanyetizma ve Elektromanyetik Dalgalar konularında temel bilgilerin ve yaklaşımın edinilmesi, ayrıca bunların günlük ve mesleki yaşama dair uygulamalarının kolayca kavranması yetisinin kazanılması.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1. Introduction to Electrodynamics, David J. Griffiths
2. Electromagnétisme 2, Jean-Pierre Faroux, Jacques Renault
3. Magnétisme et Ondes, Jean-Marc Poitevin
4. Equations de Maxwell, Ondes Electromagnétiques, Michel Hulin, Nicole Hulin, Denise Perrin
5. Electromagnétisme et Optique, Notes de cours de Jean-Michel Courty
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Yardımcı matematik
2 Yardımcı matematik
3 Elektromanyetizma hatırlatma
4 Maxwell Denklemleri
5 Dalga Denklemi
6 Elektromanyetik Dalgalar
7 Elektromanyetik Enerji
8 Poynting Vektörü
9 Maddesel ortamda elektromanyetik alan; maddesel ortamda Maxwell Denklemleri
10 Doğrusal davranışlı maddesel ortamda sinüzoidal düzlem elektromanyetik dalgalar
11 Sınır koşulları
12 Yansıma ve kırılma
13 Kılavuzlanmış dalga
14 Elektromanyetik Dalgaların ışıması
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 2 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 2 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 96
Toplam İş Yükü / 25 3,84
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top