İşletme Lisans Programı

Uluslararası Denetim(G334)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
G334 Uluslararası Denetim 8 3 0 0 3 5
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Türkçe
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Oğuzhan BAHADIR obahadir@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Küresel muhasebe trendleri ile finansal raporlama alanındaki gelişmelerin ışığında denetim sürecinin ve denetim sektörünün anlaşılması
İçerik 1. Hafta - Küresel ve lokal muhasebe trendlerinin incelenmesi
2. Hafta - Denetim süreci (Denetim Öncesi Yapılacak Çalışmalar)
3. Hafta - Denetim süreci (Denetim Çalışmaları Öncesi Yapılacak Ön Planlama)
4. Hafta - Denetim süreci (Denetim Planının Hazırlanması)
5. Hafta - Denetim süreci (Denetim Planının Uygulanması)
6. Hafta - Denetim süreci (Denetim Çalışmalarının Sonuçlandırılması ve Raporlama)
7. Hafta – Ara sınav
8. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu)
9. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar, UMS 28 İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi, UMS 31 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri - 1)
10. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar, UMS 28 İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi, UMS 31 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri - 2)
11. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar, UMS 10 Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar, UMS 32 ve UMS 39 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi)
12. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 23 Borçlanma Maliyetleri, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar)
13. Hafta - Finansal Raporlama (UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü)
14. Hafta – Genel tekrar ve değerlendirme
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Küresel muhasebe trendlerinin ve bunlara ilişkin düzenlemeleri anlaşılması
2. Denetim süreci ve denetim tekniklerinin anlaşılması
3. Otoritelerin muhasebe ve denetim standartları üzerindeki etkilerinin anlaşılması
4. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın anlaşılması
5. Finansal tabloların yapısının anlaşılması ve finansal tablo elemanlarının (temel finansal tablolar, yardımcı finansal tablolar ve dipnotlar) denetim sürecinin ilişkilendirilmesi
Öğretim Yöntemleri Sunum ve karşılıklı tartışma ve değerlendirme

Desr notları slayt olarak dağıtılacaktır
Kaynaklar Uluslararası Denetim Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
Yayınlanmış finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Küresel ve lokal muhasebe trendlerinin incelenmesi
2 Denetim süreci (Denetim Öncesi Yapılacak Çalışmalar)
3 Denetim süreci (Denetim Çalışmaları Öncesi Yapılacak Ön Planlama)
4 Denetim süreci (Denetim Planının Hazırlanması)
5 Denetim süreci (Denetim Planının Uygulanması)
6 Denetim süreci (Denetim Çalışmalarının Sonuçlandırılması ve Raporlama)
7 Ara sınav
8 Finansal Raporlama (UMS 1 - Finansal Tabloların Sunuluşu)
9 Finansal Raporlama (UMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar, UMS 28 İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi, UMS 31 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri - 1)
10 Finansal Raporlama (UMS 27 Konsolide ve Ayrı Finansal Tablolar, UMS 28 İştiraklerin Muhasebeleştirilmesi, UMS 31 Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri - 2)
11 - Finansal Raporlama (UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar, UMS 10 Raporlama Döneminden Sonra Ortaya Çıkan Olaylar, UMS 32 ve UMS 39 Finansal Araçların Muhasebeleştirilmesi)
12 Finansal Raporlama (UMS 23 Borçlanma Maliyetleri, UMS 16 Maddi Duran Varlıklar)
13 Finansal Raporlama (UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü)
14 Genel tekrar ve değerlendirme
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 50
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 1 50
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 İşletmelerin üretim yönetimi ve pazarlama, yönetim, muhasebe ve finans fonksiyonlarına ilişkin ileri düzeyde bilgi birikimi; bu bilgi birikimini uygulama becerisi. X
2 İş hayatı ile ilgili hukuk, ekonomi, sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji ve sayısal yöntemler gibi bilimsel alanlar hakkında temel kavramsal bilgi birikimi.
3 Takımlarda etkin bir biçimde çalışma becerisi; alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri ekip arkadaşlarına aktarma becerisi. X
4 Alanına ilişkin sahip olduğu bilgileri kullanarak elindeki verileri analiz etme, yorumlama, karşılaşılan sorunları tanımlama ve bunlara uygun çözüm önerileri getirme, gerektiğinde bilimsel bir şekilde bu önerileri savunma becerisi. X
5 Pazar ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ve riskleri hesaplayarak görev aldığı işletme veya kurumun amaç ve hedeflerini belirleme yetkinliği; girişimcilikte bulunma ve bir işletmeyi kurup yönetme becerisi. X
6 Mesleki bilgi ve becerisini sürekli güncelleme bilinci; değişime ve yeniliğe uyum sağlama becerisi; sahip olduğu bilgileri eleştirel olarak değerlendirme becerisi.
7 İş hayatı için gerekli bilgi-iletişim teknolojileri hakkında temel bilgi; temel ofis programlarını ileri düzeyde kullanma becerisi; verileri bilgisayar ortamında işleme ve raporlama becerisi.
8 İngilizce ve Fransızca dillerinde, alanındaki güncel bilgileri izleme ve paydaşlarla yazılı ve sözlü iletişim kurma becerisi.
9 Rekabet ve pazar dinamiklerini, örgütsel ve küresel faktörleri ve bilimsel yöntemleri göz önünde bulundurarak araştırma ve çalışmalar yapma becerisi; projelere katkı sağlama, projelerde sorumluluk üstlenme, yenilikçi ve etkin kararlar alma yetkinliği.
10 Diğer sosyal bilimler alanları ile de ilişki kurarak yönetsel sorunlara yaratıcı çözümler üretecek stratejiler geliştirme ve sorumluluk alma becerisi.
11 İş hayatında etik değerler çerçevesinde karar alma ve hareket etme bilinci.
12 Alan uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri (sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kültürel değerler, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, vb.) ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 3 42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 1 5 5
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 53
Toplam İş Yükü / 25 2,12
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top