Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Grafikleri(INF432)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF432 Bilgisayar Grafikleri 7 3 0 0 3 4
Ön Koşul ING220
Derse Kabul Koşulları ING220
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ce cours a le but de fournir des bases sur les graphiques en 2D-3D et développer la connaissance sur la programmation orientée objet par OpenGL en C++ à fin d’implémenter les techniques représentées pour les objets géométriques. La visualisation des données par des algorithmes sera utilisée pour animer ces objets.
İçerik
Dersin Öğrenme Çıktıları
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar 1- Computer Graphics with Open GL, Hearn Baker Carithers, Fourth Edition, Pearson, 2014
2- 3D Computer Graphics, A Mathematical Introduction with OpenGL, Samuel R. Buss, Cambridge University Press 2003
3- WebGL Programming Guide: Interactive 3D Graphics Programming with WebGL, Kouichi Matsuda, Rodger Lea Addison Wesley, 2013
4-Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics Third Edition, Eric Lengyel, Course Technology, 2012
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Introduction à l’infographie et à OpenGL
2 Représentation de l’objet à 2D et à 3D
3 Le pipeline des graphiques
4 Modélisation et représentation des transformations et des projections
5 Eclairement et ombrage
6 Animation des objets
7 Programmation interactive sur OpenGL-I
8 Partiel
9 Programmation interactive sur OpenGL-II
10 Etude des cas: Moteurs de graphique
11 Etude des cas: Représentations des scenes en 3D
12 Etude des cas: OpenGL actuelle: WebGL, GLSL, Javascript
13 Etude des cas: Architecture GPU-Nvidia-Cuda et Ombrage
14 Presentation Projet
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 0 0
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 0 0
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi,
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi,
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi,
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri,
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi,
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi,
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık,
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme,
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 0 0 0
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 0
Toplam İş Yükü / 25 0,00
Dersin AKTS Kredisi 0
Scroll to Top