Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Web Programlamaya Giriş(INF353)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF353 Web Programlamaya Giriş 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Christine Lahoud i_lahoud@hotmail.com (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Internet uzerinde uygulama geliştirme
İçerik Internet, Sunucu ve İstemciler, Url, HTML, CSS, Tarayıcılar, Sunucu Tarafı Programlama, İstemci Tarafı Programlama, Kütüphaneler, Formlar, Doğrulama, İleri Konular
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğreci dersin sonunda bir internet uygulaması yapabilir hale gelecektir.
Öğretim Yöntemleri
Kaynaklar
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Internet
2 Sunucu ve İstemciler
3 Url
4 HTML
5 HTML
6 HTML
7 CSS
8 Tarayıcılar
9 Sunucu Tarafı Programlama
10 İstemci Tarafı Programlama
11 Kütüphaneler
12 Formlar
13 Doğrulama
14 İleri Konular
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 60 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 40 40
Toplam 100 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 5 60
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 40
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 7 100
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 1 28 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 5 4 20
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 2 8 16
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 10 10
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 10 10
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 84
Toplam İş Yükü / 25 3,36
Dersin AKTS Kredisi 3
Scroll to Top