Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş(INF352)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF352 İnsan Bilgisayar Etkileşimine Giriş 5 3 0 0 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Seçmeli
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) REİS BURAK ARSLAN buarslan@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı sürekli gelişen bilgi teknolojileri altyapısı ve insanların bu teknolojileri kullanım gereksinimleri doğrultusunda etkileşim ve arayüz tasarımları ve değerlendirilmesi konusunda temel bilgilerin farklı branşlardan öğrencilere aktarılmasıdır.
İçerik İnsan Bilgisayar Etkileşiminin Tarihçesi
Etkileşimin temel unsurları: insan ve makina
Etkileşim paradigmaları
Etkileşim tasarımı
Etkileşim modelleri
Etkileşimde Ergonomi
Tasarım İlkeleri
Ara Sınav
Kullanıcı Arayüzleri
Makale / proje sunumları
Yenilikçi arayüzler
Kullanılabilirlik
Kullanıcı deneyimi
Grup proje sunumları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonucunda öğrenci;
• İnsan Bilgisayar Etkileşim (İBE) model, tür ve paradigmalarını tanımlayabilecek
• İBE sistemleri tasarlarken yararlanılacak evrensel tasarım prensip ve, standartlarını öğrenecek ve uygulayabilecek
• İBE'de söz konusu olan Kullanıcı ve Görev modellerini tanıyıp çözümleyebilecek
• Yenilikçi İBE yaklaşımlarını tanıyıp kullanabilecek
• Kullanıcı odaklı tasarımın önemini kavrayıp uygulayabilecek
• Farklı arayüzleri Ergonomik unsurlar açısından değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım (tahtada ve yansılar ile)
Öğrenci sunumları
Raporlama
Dönem projesi
Kaynaklar 1- "Human-Computer Interaction" , Alan Dix, Janet Finlay, Gregory Abowd, Russel Beale , Pearson Education Limited 2004

2- "Interaction design: beyond human-computer interaction", Yvonne Rogers, Helen Sharp, Jenny Preece, John Wiley &Sons 2002
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 İnsan Bilgisayar Etkileşiminin Tarihçesi
2 Etkileşimin temel unsurları: insan ve makina
3 Etkileşim paradigmaları
4 Etkileşim tasarımı
5 Etkileşim modelleri
6 Etkileşimde Ergonomi
7 Tasarım İlkeleri
8 Ara Sınav
9 Kullanıcı Arayüzleri
10 Makale / proje sunumları
11 Yenilikçi arayüzler
12 Kullanılabilirlik
13 Kullanıcı deneyimi
14 Grup proje sunumları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 1 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 2 20
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 20
Proje 0 0
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 13 3 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 2 3 6
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Proje 1 5 5
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 15 15
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 15 15
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 109
Toplam İş Yükü / 25 4,36
Dersin AKTS Kredisi 4
Scroll to Top