Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisleri için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi(CNT350)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
CNT350 Bilgisayar Mühendisleri için Proje, Risk ve Değişiklik Yönetimi 5 2 0 0 2 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) Gülfem ALPTEKİN gulfem@gmail.com (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Proje yönetimi, tahminleme, planlama, zamanlama, maliyet kontrolü, bütçe yönetimi, kaynak ayırma, iletişim, kalite yönetimi ve belgeleme faaliyetlerini belirli bir düzen dahilinde yapılmasına imkan verir. Proje yönetimi sayesinde, projelerin karmaşıklığı ile mücadele etme imkanı bulunur. Bu ders, öğrencilere proje yönetimi ile ilgili temel kavramları ve yöntemleri tanıtmayı amaçlamaktadır. Proje yönetiminin ayrılmaz parçaları olan risk ve değişiklik yönetiminin de üzerinde durulmaktadır. Son dönemde, bilişim ve yazılım projelerinin, standart projelere göre daha farklı kuralları olduğu görüldüğünden; bu tip projelere has yöntemler de önerilmektedir. Bu derste, proje, risk ve değişiklik yönetimi konularının tümüne, bilişim ve yazılım projeleri bakış açısından bakılmaktadır.
İçerik 1. Hafta Bilgi teknolojisi projeleri ve yönetimine giriş.
2. Hafta Proje metodolojisi, süreçler.
3. Hafta Proje planlama: Proje altyapısı.
4. Hafta Proje planlama: Ölçülebilir kurumsal değerler.
5. Hafta Proje planlama: İş ayrışım yapısı (Work Breakdown Structure)
6. Hafta Proje planlama: Takvimleme ve bütçe tahmini.
7. Hafta Proje risk yönetimi.
8. Hafta Ara Sınav
9. Hafta Proje paydaşlarıyla iletişim yönetimi.
10. Hafta Proje kalite yönetimi.
11. Hafta Proje ekibi yönetimi.
12. Hafta Kurumsal değişiklik ve direnç yönetimi.
13. Hafta Proje tamamlanması, değerlendirilmesi.
14. Hafta Öğrenci proje sunumları.
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci proje yönetim yaklaşımları ve süreçleri, takvimleme ve bütçe tahmini konusunda geniş bir teorik bilgiye sahip olacaktır. Verilen bir projeye ait iş ayrışım yapısı (work breakdown structure) çıkarabilecek ve bu yapı üzerinden risk analizi yapabilecektir. Bir projeye yönetici gözünden bakabilecek ve yönetim biçimleri, ekip yönetimi ve değişiklik yönetimi konuları hakkında bilgi sahibi olacaktır.
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Tartışma, Gösterip Yaptırma, Örnek Olay, İşbirlikli Öğrenme, Proje
Kaynaklar 1.Information Technology Project Management, Providing Measurable Organizational Value, Jack T. Marchewka, John Wiley & Sons, Inc, 5th Edition, 2015
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Bilgi teknolojisi projeleri ve yönetimine giriş.
2 Proje metodolojisi, süreçler.
3 Proje planlama: Proje altyapısı.
4 Proje planlama: Ölçülebilir kurumsal değerler.
5 Proje planlama: İş ayrışım yapısı (Work Breakdown Structure)
6 Proje planlama: Takvimleme ve bütçe tahmini.
7 Proje risk yönetimi.
8 Ara Sınav
9 Proje paydaşlarıyla iletişim yönetimi.
10 Proje kalite yönetimi.
11 Proje ekibi yönetimi.
12 Kurumsal değişiklik ve direnç yönetimi.
13 Proje tamamlanması, değerlendirilmesi.
14 Öğrenci proje sunumları.
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 4 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 0 0
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 20
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 2 15
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 4 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 1 2 2
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 4 4
Proje 1 4 4
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 2 2 4
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 48
Toplam İş Yükü / 25 1,92
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top