Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

İlişkisel Veri Tabanları(INF324)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF324 İlişkisel Veri Tabanları 5 2 0 2 3 4
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (e-mail) N. Sultan TURHAN sturhan@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı öğrencilerin bir bilgi sisteminin temelini oluşturan veri tabanının mantıksal ve fiziksel olarak nasıl modellendiğini, nasıl yönetildiğini ve özellikle de verinin bilgiye dönüştürülmesi safhalarında yapacakları müdahaleleri öğrenmeleridir. Ders aracı olarak SQL Server 2008 kullanılmaktadır. Öğrencilerin bu veri tabanı yönetim sisteminin kullanılmasında da etkin olması hedeflenmektedir.
İçerik 1. Hafta : Veri tabanı temel kavramlar
2. Hafta : Varlık / Bağıntı Modellemesi
3. Hafta : İlişkisel Model ve ayrıştırma
4. Hafta : İşlevsel bağımlılık ve normal formlar
5. Hafta : Bütünlük kısıtlamaları
6. Hafta : İlişkisel Cebir
7. Hafta : SQL sorguları
8. Hafta : SQL sorguları
9. Hafta : Kompleks sorgular
10. Hafta : Vize sınavı
11. Hafta : Yalıtım seviyeleri, hareket yönetimi
12. Hafta : Saklı yordamlar ve tetikleyiciler
13. Hafta : Indeksler ve en iyileme
14. Hafta : Web tabanlı veri tabanları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Bilgi sistemi modellemek
2. Veri tabanını kavramsal ve fiziksel olarak tasarlamak
3. Veri tabanı sorgulamak
4. Veri tabanı üzerindeki dinamik yapıyı anlamak
5. Veri tabanını yönetmek
Öğretim Yöntemleri Anlatım, Soru - Cevap, Tartışma
Ara Sınav, Kısa Sınav, Projet, Laboratuar çalışmaları ve Final Sınavı
Kaynaklar • R.Elmasri, S.Navathe,Conception et architecture des bases de données, 2004, Pearson Education
• G.Gardarin, Maitriser les bases de données, modèles et langages, 2006, Eyrolles.
• C.J. Date, An Introduction to Database Systems, 2000, Addison-Wesley
• G. Gardarin, Bases de données—objet & relationnel,1999 Eyrolles
• Mark L. Gillenson, Database Step by step, 1990 Wiley
• D.Maier, The theory of Relational Databases, 1983, Computer Science Press
• M. Adiba, C. Delobel, Bases de données et systèmes relationnels, 1982, DUNOD
• Ünal Yarımağan, Veritabanı Sistemleri,2000,Akademi Yayınları,
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Veri tabanı temel kavramlar
2 Varlık / Bağıntı Modellemesi
3 İlişkisel Model ve ayrıştırma
4 İşlevsel bağımlılık ve normal formlar
5 Bütünlük kısıtlamaları
6 İlişkisel Cebir
7 Ara sınav
8 SQL sorguları
9 Kompleks sorgular
10 Saklı Yordamlar, Tetikleyiciler ve Fonksiyonlar
11 Hareket Yönetimi
12 Indeksler ve en iyileme
13 Yalıtım Seviyeleri
14 Veri tabanı yönetimi
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 22 65
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 35
Toplam 23 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 10 10
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 0 0
Laboratuar 10 10
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 1 20
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 22 65
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi, X
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi, X
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi, X
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 39 1 39
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 0 0 0
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 39
Toplam İş Yükü / 25 1,56
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top