Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş(INF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 1 1 0 1,5 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (Email)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı • Bilgisayar mühendisliğini bir disiplin olarak ele alır ve bu konudaki tüm altbaşlıkları tanıtır.
• Algoritma tasarımı ve programlama ile ilgili temel kavramları herhangi bir programlama diline bağlı kalmadan aktarır.
• Galatasaray Üniverstesi Bilgisayar Mühendisliğinde kurulmuş olan araştırma laboratuvarlarını tanıtır ve süregelen araştırma projeleri hakkında bilgilendirir.
• Galatasaray Üniverstesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim elemanları ile yeni gelen öğrenciler ile ortak çalışma ve işbirliği olanağını yaratır.
İçerik 1. hafta. Giriş, tanışma, dersin tanıtılması
2. hafta. Dağıtık Sistemler & Uygulamaları
3. hafta. Yazılım Geliştirme Süreçleri
4. hafta. Programlama Dilleri Dünyası
5. hafta. Karmaşık Ağlar ve Analizi
6. hafta. Yapay Görme
7. hafta. Biyomedikal Uygulamaları
8. hafta. Algoritma Tasarımı -1
9. hafta. Algoritma Tasarımı -2
10. hafta. Semantik Web
11. hafta. Programlama - 1
12. hafta. İnsan Makina Arayüzü
13. hafta. Programlama - 2
14. hafta. Robotik ve Uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
ÖÇ1: Bilgisayar mühendisliği disiplininin konu olarak yakın diğer disiplinlerden (Elektrik Elektronik, Kontrol, Matematik, Bilgisayar Bilimleri) ayrımını çizebilir.
ÖÇ 2: Bilgisayar mühendisliği temel konularının müfredatta işlemme akışını ve ders önceliklerini kavrar
ÖÇ3: Yazılım üretim süreçlerini açıklayabilir, yazılım ile program arasında farkları listeleyebilir.
ÖÇ4: Temel algoritma tasarımlarını gerçekleştirebilir.
ÖÇ5: Algortima başarım ölçütlerini tanımlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Soru-cevap
Kaynaklar Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtılması
2 Dağıtık Sistemler & Uygulamaları
3 Yazılım Geliştirme Süreçleri
4 Programlama Dilleri Dünyası
5 Karmaşık Ağlar ve Analizi
6 Yapay Görme
7 Biyomedikal Uygulamaları
8 Algoritma Tasarımı -1
9 Algoritma Tasarımı -2
10 Semantik Web
11 Programlama - 1
12 İnsan Makina Arayüzü
13 Programlama - 2
14 Robotik ve Uygulamaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, mühendislik problemlerinin modellenmesi ve çözümünde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık bilgisayar mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Yazılımsal veya donanımsal karmaşık bir sistemi, süreci veya donanımı gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, deney tasarlama ve yapma, veri toplama, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az iki yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, yazılım ve donanım tasarımını, gerekirse teknik resim metotları kullanarak raporlayabilme, etkin sunum yapabilme becerisi. X
8 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi X
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi. X
10 Mesleki etik ilkelerine uygun davranma, mesleki sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
11 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 1 7 7
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 54
Toplam İş Yükü / 25 2,16
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top