Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Bilgisayar Mühendisliğine Giriş(INF101)

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS
INF101 Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 1 1 0 1,5 2
Ön Koşul
Derse Kabul Koşulları
Dersin Dili Fransızca
Türü Zorunlu
Dersin Düzeyi Lisans
Dersi Veren(ler) B. Atay ÖZGÖVDE aozgovde@gsu.edu.tr (e-mail)
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı • Bilgisayar mühendisliğini bir disiplin olarak ele alır ve bu konudaki tüm altbaşlıkları tanıtır.
• Algoritma tasarımı ve programlama ile ilgili temel kavramları herhangi bir programlama diline bağlı kalmadan aktarır.
• Galatasaray Üniverstesi Bilgisayar Mühendisliğinde kurulmuş olan araştırma laboratuvarlarını tanıtır ve süregelen araştırma projeleri hakkında bilgilendirir.
• Galatasaray Üniverstesi Bilgisayar Mühendisliği öğretim elemanları ile yeni gelen öğrenciler ile ortak çalışma ve işbirliği olanağını yaratır.
İçerik 1. hafta. Giriş, tanışma, dersin tanıtılması
2. hafta. Dağıtık Sistemler & Uygulamaları
3. hafta. Yazılım Geliştirme Süreçleri
4. hafta. Programlama Dilleri Dünyası
5. hafta. Karmaşık Ağlar ve Analizi
6. hafta. Yapay Görme
7. hafta. Biyomedikal Uygulamaları
8. hafta. Algoritma Tasarımı -1
9. hafta. Algoritma Tasarımı -2
10. hafta. Semantik Web
11. hafta. Programlama - 1
12. hafta. İnsan Makina Arayüzü
13. hafta. Programlama - 2
14. hafta. Robotik ve Uygulamaları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenci:
ÖÇ1: Bilgisayar mühendisliği disiplininin konu olarak yakın diğer disiplinlerden (Elektrik Elektronik, Kontrol, Matematik, Bilgisayar Bilimleri) ayrımını çizebilir.
ÖÇ 2: Bilgisayar mühendisliği temel konularının müfredatta işlemme akışını ve ders önceliklerini kavrar
ÖÇ3: Yazılım üretim süreçlerini açıklayabilir, yazılım ile program arasında farkları listeleyebilir.
ÖÇ4: Temel algoritma tasarımlarını gerçekleştirebilir.
ÖÇ5: Algortima başarım ölçütlerini tanımlayabilir.
Öğretim Yöntemleri Sözlü anlatım
Soru-cevap
Kaynaklar Ders notları
Ders İçeriğini Yazdır
Teori Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
1 Giriş, tanışma, dersin tanıtılması
2 Dağıtık Sistemler & Uygulamaları
3 Yazılım Geliştirme Süreçleri
4 Programlama Dilleri Dünyası
5 Karmaşık Ağlar ve Analizi
6 Yapay Görme
7 Biyomedikal Uygulamaları
8 Algoritma Tasarımı -1
9 Algoritma Tasarımı -2
10 Semantik Web
11 Programlama - 1
12 İnsan Makina Arayüzü
13 Programlama - 2
14 Robotik ve Uygulamaları
Uygulama Konu Başlıkları
Hafta Konu Başlıkları
Başarı Notuna Etki Oranları
  Sayı Katkı Payı
Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkısı 6 60
Yarıyıl sonu çalışmaların başarı notuna katkısı 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmaları
  Sayı Katkı Payı
Ödevler 4 20
Sunum 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 25
Proje 1 15
Laboratuar 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0
Kısa Sınavlar 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0
Raporlar 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0
Seminer 0 0
Diğer 0 0
Toplam 6 60
Numara Program Yeterlilikleri Puan
1 2 3 4 5
1 Matematik, fizik ve mühendislik bilimleri konularında yeterli bilgi birikimi, X
2 Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi,
3 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, X
4 Analitik düşünce ile bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme, modelleme, çözüm algoritmaları üretebilme, uygulamaya alma ve geliştirme becerileri, X
5 Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçme, kullanma, yeni gelişen teknolojilere adaptasyon becerisi, X
6 Disiplinlerarası takımlar içinde çalışma becerisi,
7 Fransızca ve İngilizce olmak üzere en az iki yabancı dil bilgisi, X
8 Girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık, X
9 Yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme, X
10 İş hukuku ve etik konularında bilgi,
11 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; kendini sürekli yenileme becerisi.
Etkinlikler Sayı Süre Toplam İş Yükü
Ders Süresi 14 2 28
Sınıf Dışı Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 4 2 8
Sunum 0 0 0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil) 1 5 5
Proje 1 7 7
Laboratuar 0 0 0
Diğer Uygulamalar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil) 1 6 6
Kısa Sınavlar 0 0 0
Dönem Ödevi / Projesi 0 0 0
Portfolyo Çalışmaları 0 0 0
Raporlar 0 0 0
Öğrenme Günlükleri 0 0 0
Bitirme Tezi/Projesi 0 0 0
Seminer 0 0 0
Diğer 0 0 0
Toplam İş Yükü 54
Toplam İş Yükü / 25 2,16
Dersin AKTS Kredisi 2
Scroll to Top